DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1894 str. 40     <-- 40 -->        PDF

238 —


Istina je, x\ nas je mnogo raznih društva, sva apeliraju na darežljivost narodnju,


ali za ni jedno od tih, pa ma kako plemeniti cilj imalo, ne može se reći da je obzirom


na svoj zadatak vrjednije od društva sv. Vida. Uzeli mi sad to promatrati sa bud


kojeg gledišta, pa ma i sa historičkog ili narodno gospodarstvenog, to demo vidjeti,


da društvo s v. Vid a imade čvrsto uporište i u svim tim točkama.


Niesu li nagi sliepci svojim junačkim pjesmama osokoljivali naše diedove na junački
boj? Niesu li naši sliepci bili živa knjiga, riznica narodnog literarnog blaga,
kojim se i danas dičimo i pred najnaobraženijim narodima. Niesu li oni svojim bogo-
Ijubnim piesmama več od davnine uzbuđjivali živu vjeru u srcima svojih slušatelja?


Što je sliepac bez uzgoja i obuke? Zapuštena sirotinja, koja si sama ne zna
i ne može pomodi. Tek p- sebnom obukom postaje sliepac sposoban da stapi medju
ljude. Ne opažamo li i danas, da naobražen sliepac na nas osobito djeluje, smatramo
ga pravim Čudovištem, kao da sa vidom gubi, čovjek i sve duševne sposobnosti. Svaki
se laglje protura kroz svijet i nadje samostalnu privredu, nego li sliepac bez obuke.
Na njega se mogu sa pravom prenieti rieČi Preradovičeve :


„Još je veči mrak u mraku,


Još je tvrdja zemlja tvrda."


Nenaobraženu sliepcu put je u sviet zatvoren, ne može živiti od svojih žuljeva.
Za toliko gubi svaka država radnih sila, a po ovima se gubi i narodna privrjeda. Uzmimo
" da od 2.938 naših pliepaca gubimo isto tolik broj privrjednih sila koja bi nosila,
samo po 25 novČ. na dan. To samo u jednom danu gubimo 734 for. 50. nv5.
Uzmimo sada tu svotu za cijelu godinu sa 300 radnih dana, to bi gablli godimice lijepu
svotu od 220.350 for. — što odgovara glavnici sa lO^o komada uzeto —
2,203,500 for., pa vidimo jasno^ koliko država u opče gubi, kad joj se umanjuje zarađna
sila. Taj gubitak sile, izražen u novcu, ogi´oman je, al se taj gubitak još večma
opaža, ako se uzme u obzir, da naši sliepci žive od žuljeva drugih, pa da uz to u rad
upuden sliepac i viŠe zasluži od 25 nČ.; to onda još veča svota propada.


Kad bi se ovi darovi, namienjeni sliepim prosjacima, dali društvu sv, Vida, to
bi. se ta svota koristno uložila, jer bi se sliepci usposobili da žive od svoje zarade.


Kecimo da svega toga nije, a mi da srao Škrti, pa da nismo voljni svoj novac
s lahke ruke davati bez očite koristi, pa da stoga ne ćemo da stupimo u društvo sv.
Vida sa 2 for, na godinu. Na ovo nam budi dozvoljeno samo jedan upit: Jesm o
li sigurni da ne ćemo baS mi ili naša dječica osliepiti? Zaista
ne! Po tom ne znamo, ne če li nam nas godišnji prinos od 2 for. donieti stostrukih
kamata, ako božjom voljom izgubimo vid, pa zatražimo utočište ili potporu u zavodu
za sliepce.


Mislimo da smo ovim dovoljno istakli potrebu i korist društva s v. V i da, te
da ono zaslužuje svaku podporu, pa se nadamo, da će se mnogi i mnogi naći koji
će, ma i težko zasluženi novac rado žrtvovati 2 for. za ovako plemenito društvo,, Naši
dostojanstvenici, imudnici i t. d, zaista ne će zaostati za drugima. Naša pjevačka
društva imat će takodjer zgode, da u to ime šta, doprinesu priredjujuć posebne zabave
u korist društva sv. Vida. Novčani će zavodi zaista svoj dio rado doprinijeti. Jave li
se uz to ugledni ljudi Sirom domovine za povjerenike društva s v. Vida , svrha ce
se brzo postići^ a tim većma, što je to humanitarno društvo, pa u njem mogu raditi
svi rodoljubi bez razlike na politička osvjedočenja, pa i naš krasni spol imade ovdje
veliko otvoreno polje. Dao Bog!*.


Sva slavna urodničtva umoljavaju se da ovaj poziv donesu u svom cienjenom listu.


Društvo Sv. Vida.


* Pravila društva sv. Vida i pristupnice neka se traže od tajnika u Zagrebu, Vlaška
ulica kbr B2.
OdgoTomi urednik Vilim DojkoviC-, kr. žup. nadšuianr. - Tisak C. Albrechta.