DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1894 str. 4     <-- 4 -->        PDF

- Ž02 —
§ 11


Ako li podhvatnik, izvađjajući podhvat, o svom trošku pošumi nerazvlaŠteno
zemljište, što bi ga po šumskom zakonu morao pošumiti sam vlastnik
(§. 9.) valja na zahtjev podhvatnikov od one odštete, koja bi prama gornjim
ustanovam možda išla vlastniku zemljišta, odbiti one troškove, što bi ih po^
šumljenje bilo^zadalo vlastniku.


§. 12.
Podhvatnici uredjenja bujicah, koja bi se imala izvesti na temelju ovoga
zakona, mogu biti: zemaljska vlada, obćine, zajednice šumskih posjednikah,
državni šumski erar i drugi interesenti, i to posebice ili u zajednici (zadruga).
Poduzetnik valja da glavnu osnovu radnjah, koje da se provedu, predloži
zajedno s podlogom o obsegu i medjah bujičnoga područja.
Kako valja sastaviti i predložiti glavnu osnovu, zemaljska će vlada pobliže
odrediti naredbom.


§. 13,
Na temelju glavne osnove odlučuje zemaljska vlada, je li zasnovani podhvat
od javne koristi u obće, pak i o tom, je U predložena glavna osnova prikladna
dalnjemu razpravljanju.
§. 14.
Odluči li zemaljska vlada, da je glavna osnova u prvobitnom joj obliku ili
u obliku, preinačenom sporazumno s podhvatnikom, prikladna za daljnje razpravljanje,
to valja ponajprije podhvatniku da ju dopuni točnim izvidom medjah
bujičnoga područja i svih mjerah, što ih u njem treba izvesti, pak i shodno
usavršenim položajnim nacrtom, te da ju nadležnoj političkoj oblasti predloži,
naznačivši napose one zemljištne čestice, glede kojih su mjere zasnovane prama
§§. 7, i 9. ovoga zakona, te one vodne ovlaštenike, čijih se prava tiču zasnovane
mjere.
§. 15.


Glavnu osnovu nadopunjenu prama §. 14, ovoga zakona, valja da kr. kotarska
oblast u najviše interesovanoj občini a gradsko poglavarstvo u svom
području na 30 danah izloži na javni uvid.


U ovoj obćini pak i u suinteresovanih drugih obćinah valja da se koli
početak toli kraj toga roka proglase običajnim načinom i primjetbom, da je
obćinskim zastupstvom i pojedincem, interesovanim bud kojim načinom, slobodno
u spomenutom roku kod kr. kutarske oblasti ili gradskoga poglavarstva
podići svoje prigovore proti cieloj osnovi ili pojedinim joj dielovom.


Zastupnik podhvatnika valja da za toga roka bar pet danah, što ih takodjer
treba proglasiti, boravi u toj obćini da uzmogne ustmeno razjasniti stvar
svakomu, koji bi to uztražio.


II proglasu valja nadalje naznačiti dan i mjesto, kad će i gdje nakon što
mine izloženi rok, započeti povjerenstvena razprava o izloženoj osnovi.