DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1894 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 236
Za naimenovanje i prava na mirovinu valjaju ustanove §§. 6,, 7. i 8. zakona
od 11. srpnja 1881.
Molbeniee se imadu do gore ustanovljenoga roka podnieti ovome gospodarstvenome
uredu putem predpostavljene oblasti.


Gospodarstveni ured gradiške imovne obdine.


U Novoj gradiški 14. travnja 1894.


I^atječaj. Kod ovog ureda se razpisuje natjeSkj za popunjeaje sljedet^ih mjestali:


1. Kotarskog šumara u Koprivnici s plaćom od 600 for., stanom u naravi,
paušal za uzdržavanje jednog konja 350 for, odšteta deputatnog zemljišta 150 for.,
6 hvati drva, paušal za pisarnu 36 for. i po obstoje^ih propisih dnevnice za vanjsko
službovanje.
2. Upraviteljah šumarije u Pitomači i GrubiSnompolju u svojstvu šumarskih pristavah
s pladom od 500 for, stanarinom uz pisarnu sa 172 for., paušal za uzdržavanje
jednog konja 350 for., 3 hvata drva, paušal za pisarnu 36 for. i po obstojedih
propisih dnevnice za vanjsko službovanje, Odnosne molbe valja obložiti krstnim listom,
svjedočbom o svršenih šumarskih naucih, o položenom višjem državnom izpitu, kao i dosadanjem
službovanju, ter ih do 20. svibnja t. g. putem predpostavljenog ureda, ili oni
koji su izvan službe, putem političke oblasti amo podnieti.
Gospodarstveni ured imovne obćine gjurgjevačke.


U Belovaru 25, travnja 1894,


Šumarski pristav njemačkom i hrvatskom jeziku podpuuo viešt, prima se od


15. svibnja t. g, -^ Beriva sastoje od 600 for. godišnje plaće, 16 pr. met, hrastovih
gorivih drva, stana sastojećeg od prikladno uredjene sobe i sa pravom na sistemiziranu
mirovinu.
Uvjeti primanja: Izučeni šumarski zavod, osobite znanosti u mjeračini i računstvu,
zdrav i jaki tjelesni razvoj i službovanje na pokus od jedne godine.
Molbeniee sa prepisom svjedočbah, koje se nevraćaju, imadu se do 8. svibnja


t. g. upraviti na šumarski ured Njezine Preuzvišenosti gospodje Štefanije Majlath u
Dolnjem Miholjcu, Slavonija.
Oglas .


u smislu naredbe visoke kr. zemaljske vlade odjela za unutarnje poslove od


2. ožujka 1891. broj 30,551 ex 1890. izdane u pogledu izpitah kandidatah za lugarsku,
odnosno šumsko tehnićku službu, obđržavati <5e se dne 2. i prema potrebi sliedećih
dana mjesesa srpnja t. g. u 8 ura prije podne, kod ove kr. županijske oblasti,
izpit za lugarsko odnosno šumsko-tehničko-pomoćno osoblje područja modruško-riečke
Županije.
Molbe za pripust k izpitu imadu kandidati putem kr. kotarske oblasti u području
koje borave, do 31. svibnja t, g. predložiti ovoj kr. županijskoj oblasti, ter moraju
biti obložene s izpravami označenim u §. 1. napomenute visoko vladne naredbe, te
njimi do kazati, da je kandidat:


a) navršio 20 godina;
b) bezprikorna ponašanja;
c) svršio dobrim uspjehom nauke na pučkoj školi i
d) proveo dvogodišnju praksu u lugarskoj službi.


Kr. županijska oblast.


U Ogulinu, 14, travnja 1894.