DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1894 str. 37     <-- 37 -->        PDF

235
Natječaji.


Natječaj, Ima se popuniti jedno mjesto kot. gura ara, a i eventualno i
jedno mjesto šumarsko g pristav a kod petrovaradinske imovne obdine.


Kotarskog šumara beriva su siiedeea: plaća 800 for., putni paušal 400 for.,
ogrievni deputat 20 pr. met., a na ime deputatnog zemljišta relutum u novcu od 120
for., te stegnute dnevnice za službena putovanja u sniislu naredbe vis. kr. zemaljske
vlade od 17. rujna 1891. br, 12.219.


Šumarskog pristava 500 for. placa, 100 for. stanarina te 20 pr. met. ogrievnih drvab.
Natjecatelji neka propisno obložene molbenice putem svoje predpostavljene oblasti,
podpisatome uredu najdulje do konca ovoga mjeseca podnesu.


Šumarsko-gospodarstveni ured petrovaradinske imovne ob<5ine.


U Mitrovici, 4. travnja 1884.


Natječaj. Temeljem na riešitbu vie. kr, hrv.-slav.-đalm, zemaljske vlade, odjela
za unutarnje poslove, od 20. ožujka 1894, br. 13291 i zaključak gospodarstvenoga
odbora ove imovne obdine od 31. ožujka tek, god. točka 25. sjedničkog zapisnika,
razpisuje se ovime natječaj za popunje mjesta protustavnika i ujedno b lagajnik
a kod imovne obdine ogulinske.


Tim mjestom skopčana su sliededa beriva:


godišnje plade 800 for,, godišnje stanarine 150 for., odštete za izvoz i dovoz 54
prm. deputatnog drva godišnjih 105 for., te odštete za dvanaest ralib deputatnog zemljišta
godišnjih 60 for.


Namještenje je prema propisom privremeno, a onoga koj to mjesto postigne, vežu
u pogledu polaganja doprinosa u mirovinsku zakladu i polaganja jamčevine, propisi §. 7.
i 9. zakona o imovnih obdinah od god. 1881.


Onaj, koj to mjesto postidi želi, dužan je svoju molbenicu, obloženu niženavedenimi
izpravami podastrieti podpisanomu uredu najkašnje do 10. svibnj a ove godine.


Molbi imade molitelj priviti sHedede izprave:


a) krstni list;


b) lieČniČku svjedočbu ;


c) svjedočba predpostavljene oblasti o dudorednom ponašanju;


d) svjedočba o svršenih naucih;


e) svjedočba o dosadanjem alužbovanju; te


f) svjeđočbu 0 izpitu iz računovodstva, propisanom za protuatavnike imovnih obdinah,
odnosno svjeđočbu o izpitu iz državnog raSunoslovja.
Oni moiitelji, koji se mogu uz pomenute svjedočbe izkazati jošte i sa svjedočbom
0 naobrazbi u šumarskoj struci, imati de prednost.


Sumsko-gospodarstveni ured imovne obdine ogulinske.


U Ogulinu, 7. travnja 1894.


Natječaj. Temeljem vis, naredbe broj 11081 od 3. travnja 1894, razpisuje se
oviem za popunjenje mjesta kotarskog šumara natjedaj sa sjedištem u Novojgradiški,
do 10. svibaja o. g.


Sa mjestom kotarskog Šumara H. razreda u privremenom svojstvu skopdana je
godišnja plada od 600 for,, stanarine od 150 for., pisarskog paušala od 36 for. —
putnog paušala od 400 for,, 21 prostorni metar ogriev drva u naravi i 8 jutara Šumskih
čistina na uživanje.


Moiitelji imadu izkazati, životnu dobu, — zdrav tjelesni ustroj, moralno i političko
ponašanje, — svršene nauke i doaadanje službovanje.