DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1894 str. 36     <-- 36 -->        PDF

234 —


Sitnice.


šumski požari. Dne 14. travnja buknuo je šumski požar u kotaru otočkom u
gori „Bilu´´ na četiri mjesta, te je oblast odredila odmah nastrožije mjere, da se
požar uguši. ^- ^


U šumi ,Evin budžak" II, banske imovne obdine buknuo je 16. o. mj.
požar, koji je uništio 15 do 20 jutarah mlade hrastove šume. Da nije pučanstvo,
koje su oružnici sakupili, priskočilo u pomoć, bila bi šteta, uz silni vjetar, koji je
duvaOj još mnogo veda ^- ^


Dne 2. 0. m, oko 7 satih u večer pojavila se je vatra u državnoj šumi
„Mačkovina", obdine Kalje, kotara jaskanskog. Pučanstvo iz okolnih selah, koje su
doveli oružnici, pod vodstvom državnog lugara g. M. Grdošida uspjelo je i^a 12-satnog
napornog rađa, da uguši vatru. Izgorjelo je do 4 rali vedim dielom bukove šume.
Vatra se je porodila valjda s neopreznosti kakvog prolaznika, jer kroz šumu vodi staza
za pješake.


Zaključni računi.
Stanje mirovinske zaklade činovnikah krajiških imovnih obeinah koncem
godine 1893. __^___


U efektnih


U gotovom normalnih


vriednostih


tor. nč. for.


Ostatak koncem godine 1802, 42 44 114,650


Unišlo tekom godine 1893... 17975 51 18.000


Ukupno 18017 95V2 132.650


Odpad tekom godine 1393... 17747 50 1.600


Ostatak koncem godine 1893. 270 45 V^ 131.050


Zaključni račun mirovinske zadruge lugara I, banske imovne obćine


u Glini za vrieme od 1. siečnja 1893. do 31. prosinca 1893.
F— S
O 1
-r H Priho d for. n. r-l
0 E a z h 0 d for, n.
CD


1 Početni blagajnički ostatak sa 1 5268 23


7237 20 2 56 3
2 Eedoviti prinos članova zadruge 633 42 3 Odplatom zajmova umanjena
3 184 93 4633 72
4 4633 72 4 23 18
5 Obveznice izdanih zajmova. .. 5268 23 5 Pregledbe umirovljenja ., ..... 3


6 Povračeni troškovi za biljege . 17 17 6 160
7 40 7 5
8 24 8 Konačni blagajnički ostatak... 7894 51


9 5
Ukupno ... . 18038 72


Ukupno 18038 72


U Glini, dno 31. prosinca 1893. Predsjednik: B a e a r a.