DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1894 str. 30     <-- 30 -->        PDF

228


pošto se kod nas, — kako nas izkustvo u5i, samo pri izđasnili oborinah i na vlažnih


mjestib rado nalaode.


Ku stara rečenica : j^nljedno pravilo nije bez iznimke", našla je kod nas ljetos


svoje pravo, jer unatoč što su lovišta bila posve suha, unatoč predmnjevi da se neče


možda nijedna: iii prama prijašnjima godinama maogo manje šljukah pokazati, imali


smo priliku te smo ved 28. veljače u sreza moslavačkom na večernjom dočeku prvu


šljuku vidjeli. Od tada počam rasao je dolazak šljuka danomice, te je velike nedelje


postigao svoj vršak.


Pogoni počeli su posto su dva dana pokusni lovovi obdržavani bili u svrhu da
se može množina šljuka opređjeliti, 13. ožujka, pri kojima je 7 odličnih lovaca do 17.
ožujka sudjelovalo, dočim su posije uzkrsa do konca ožujka samo dva visoka gosta
još lovila.


Prisutan je bio i ustrelio p. n. gospodin: grof Samuel Teleki 22 šljuke, grof
Gjuro WaUis 8 šljuka, barun Gustav Goumoens 9 šljuka, barun Vilim Hauer 3 šljuke,
Julijo pl. Pronay 1 šljuku, Desider pl. Gromon 15 šljuka, 1 lisicu, 1 kunu, Gjuro
pl. Szfgedy 40 šljuka, markgrof Slavoj Palavicini 27 šljuka, grof Gjuro Majlath 36
šljuka, 1 kunu, grof Posip Majlath 14 šljuka, 2 lisice, grof Ladislav Majlatb 7 0 šljuka
šumsko osoblje 70 šljuka, 2 lisice, na Čekanju 15 šljuka. Ukupno 330 šljuka, 5 lisica
i 2 kune.


Prema lanjskoj godini ustrieljeno je za 73 šljuke manje, što se ima pripisati
3 jedne strane malo slabijem dolazku, i s druge strane okolnosti, da su šljuke ove godine
pretežito suha šumska mjesta za svoje boravište izabirale, doČim smo ih mi po
starom običaju i izkustvu u obično inundiranih, dakle više vlažnih sastojinah tražili.
Ovdje smo ih samo koji dan mnogobrojno našli, ali najviše pojedince ili ništa, pak je
tako traženjem mnogo vnemena izgubljeno. S druge strane bio je lov u najboljem
vremenu bas o uzkrsu obustavljen, a visoki su gosti u to vrieme samo na kratko,
kađkada samo na pol dana lovili. Čime se i velike razlike u izkazu o ubijenih šljuka
tumačiti dadu.*


U Miholjcu, dne 9 travnja 1894.


Lambert Žerdik, upravitelj šumarstva.


Nj. c. i k. visost Nadvojvoda Franjo Ferdinand od Austrija-Este, stigao
je 4. travnja u Opeku u posjete Presv. gosp. Marku grofu Bombelesu ml. Posjet traje
dva dana, a u oba dana loviti će se šuljanjem na srnjake. Potankim izvještajem o
uspjehu tih lovovah obvezao bi nas si. vlast, šumski ured u Komaru, u velike.


Različite viesti:


stari hrast. U Zaboku na trgu stari je hrast, kojemu je sigurno več 400 god.
Za taj hrast znadu ljudi gornjega Zagorja, Štajerci i Kranjci, jer kad su putovali na
proštenje u M. Bistricu, uviek su pod ttra hrastom počivali a i noćili. Još i sad, kada
većina proštenjara ide željeznicom, svraćaju se pod taj hrast, da se tu odmore. On je
vidio mnogo i mnogo gener^icija, a da zna pripoviedati, Bog zna, što bi sve kazivao.
Sad je taj hrast veĆ posve šupalj i od crva izjeden, te mu je samo njekoliko grana
živih, koje se ljeti zazelene, ali skoro nikakve sjene nepružaju. Kako izpod njega
prolaze uviek kola, ljudi, a osobito školska djeca, mogla bi se dogoditi velika nesreća


* Zanimivi ovaj izvještaj bi osobito upodpunio izkaz o uspjehu dnevnoga lova, jer
bi se tako dalo razabrati a kojih danih seobe jest najviše postrleljano. Mi zato umoljavamo
koli g_ izvjestitelja toli i druga gospodu, da nam kod sličnih zgodah izvole priposlati i izvadak
iz „dnevne lovne listine/´ Ured.