DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1894 str. 28     <-- 28 -->        PDF

226


nebi mogao za to ođredjeui prostor bolje upotnebiti. Iz tih posljedakah razabrati t^emo
khko razloge, zašto su jaja kojih se v^eliki broj leže, konična, a u leglu ograničeaom
na dva jaja, ova eliptična.


Kješto o lovu iz karlovačkoga kotara. Prva ovoproljetna šljuka bik je
opažeua dne 3. ožujkam kod Šišljavića, dne 6. kod Broda kod Metlike, 8. kod Kaštelja.
Do 14. nije bilo šlukam ni glasa. Preko Kupe kod Karlovca takodjer ništa.


Od 15. do konca ožujka nadjeua je po gdje koja. U prošlib godinab bila je
ova okolica pravi eldorado za lov na šljuke s proljeća i u jesen, a ljetos je ubijeno u
tom kotaru na duljini niz Kupu od preko 50 kilometara, jedva 13 komada.


Kad već o šljuki izvješćujem sjedam se jednog lova niže Karlovca, kojemu sam
prije njekoliko godina prisustvovao.


Bio sam pozvan na 18. listopada u R. u lov na šljuke. Prijatelj mi
pisao da tamo imade šljukab u svakom grmu, kao vrebacah. Lovacah bilo je svakojakih,
a i preko broja, kako se već tom zgodom znadu nac´i Kakvi lovci, takvo im i
oružje, a napose odlikovao se je jedan prijatelj, koj izuzam četvrtka i nedelje od svog
zanata nikud nemože, svojom sarkom. Njezina osobitost sastojala se je u tom, da ili
nije opalila, ili ako je već opalila tad je šljaku promašila, — a svog lovca svalila.
Da je taj lovac pokraj takove zabave, do mala lupio sarkom o grm, nesmijemo se Suditi,
dočim smo mi, snabdjeveni boljimi puškami i strielivom, ubili taj dan dvadeset i šest
šljukab ; svakako liep broj, koj ove godine ovdje kod nas u Hrvatskoj, niti u najboljih
ovogodišnjih dnevib postignut nije.


Dne 5, travnja prijavio je lovočuvar p. g. pl. E. veleposjednika u Grdunu, kr.
kot. oblasti u Karlovcu, da je tamo u blizini Grduna grada, već kroz više dana vidjevana
velika vučica. Pošto je taj nadzirać lova pouzdana osoba, odredila je kot,
oblast hajku, te je povjereno vodjenje te hajke obć. načelniku g. B. u Netretiću.*


Dne 9. obdržana je ta hajka. U pogonu nabasala je ta vanredno velika vučica
na gornjeg iovopazitelja.


Isti je dobar strieljac, te izpali iz daljine od 10 koraČajah na vučicu, koja i za
hiti pade, ali se opet digne. I na dragi hitac pala je vučica, ali se opet pridigne i
odvuće se dalje. Ostali lovci potrčali su na strieljčevu viku za tom ranjenom vučicom,
ter su na nju i pucali, usljed Čega je vučica više puti i pala, ali je pod konac odmakla,
ter je tog dana nisu mogli da nadju. Bolji lovac, koj u takovoj blizini nišani
ne na cjelu vučicu, već samo na plemenitije djelove tiela — pleće, uho, svakako bi
ju bio svalio, a ostrugašom bi došao u prigudu, da ju jako obranjenu, i dotuče ! Od
lovca i njegova naboja, odvisi u ovakovih povoljnih zgodah sve. Danas sam dobio obavjest,
da su tu vučicu u jednoj jami blizu Piščetka grada, već nagnjilu našli.


U ovoj okolici pojavilo se je sada mnogo iisicah, od kuda su došle kad ih preko
zime nije bilo´?** Do koj dan odrediti čemo hajke na nje.
Knobloch, kot. šumar.


Šaniska grahoriea (Lathyrus silvestris) kao krma za divljač. Nadšumar,
Kruhotfer saobćuje u „Oesterr. Forstztg."*, da je i on, ponukan izvještaji razaih gosp.
listovah, počeo sijati Šumsku grahoncu u šumi s namjerom, da ju gdje je iole moguće
upotriebi za hranu divljači a ponajpače za hranu jelenah. Mršavo pjeskovito tlo mojega


´^ A gdje je bio_g. izvjestitelj? Ta to spada valjda u naš djelokrug! Ured.


*^´- Kao yto se iz tamošnje okolico srne zimi presele iz velikih i sklopljenih ravnih
Sumal´L Draganić-Ovetkovič-Jaskauskib, u šikarje i brdske šumice, na usjeve, da se opeta
8j)r(>ljeća povrate a svoje močvare i čretove ravne, tako će biti po svoj prilici, da i tete prezime
bh>.e brdskih zaseiakah i oko kuća, no u onoj zimi predivljoj i opustjeloj ravnici. Obziri
za vlastitu existeiicija silo ih tada na više čednosti, no u ovo vrieme, kad su jame
već oživjelo, ter se jaljii brijiati Zri mlade-´Axto su lije sada drzovitije, pa ih se i´više


opaža. Malimi pogoni, oko selah, potući ćete više lijah, no velildmi hajkami. Ured.