DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1894 str. 2     <-- 2 -->        PDF

— 200 —


jati, znatno presiže vriednost onih zeraaljah i predmetah, što ih treba zaštititi,
odnosno korist od paše, ili ako to traže drugi važni privatni ili javni interes


Posjednikom i ovlaštenikom, slobodno je za razprave, koja će se povest
prema §. 16. ovoga zakona, za uzkratu paše zatražiti odštetu, ako ih ova ide
po ustanovah ovoga zakona.


Za uzkratu paše ide osim toga oštećenike pravo na odštetu i tada, ako
se uredjenje bujice ne izvede ili ako se nakon tri godine ne dokine zabrana
paše (§. 5.).


§. 4.
Čuvanje bujičnoga područja, u kojem je zabrana paše postala pravomoćnom,
povjeriti će se zakletim lugarom.
Podjedno valja kr. kotarskoj oblasti (gradskomu poglavarstvu) odlukom
izreći, kojim li interesentom ta predhodna odredba o zabrani paše za zaštitu
tla ide u korist i ustanoviti ključ, po kojem valja doprinositi troškovom za
uzdržavanje onih lugarah i za eventualne odštete. (§§- 3. i 5.).
Prestupci proti zabrani paše u bujičnom području kazniti će se globom
od 5—500 for. ili zatvorom od 1 dana do 3 mjeseca.
Naknade štetah, počinjenih prestupkom proti zabrani paše, ustanovljivati
će se i odmjerivati po postojećih propisih.
Koze, zatečene u bujičnom području, slobodno je lugarskomu osoblju
postrieljati.
§. 5.
Zabrana paše (§. 3.) valja da prestane, ako u roku od tri godine nezapočmu
radnje oko uredjenja bujice te će interesenti biti dužni, odštetiti oštećenike
po ključu, koji je ustanovljen prema §. 4. ovoga z´Bkona.


§.6.


Gradivo, što ga treba za radnje, navedene u §. 2., a nalazi se na zem.
Ijištih spadajućih u bujično područje ili na susjednih zemljištih, dužni su vlastnici
ustupiti za tu svrhu.


Vlastnici zemljišta dužni su nadalje dozvoliti porabu zemljištnib česticah,
potrebitih za dovažanje, iztovarivanje i pripravljanje gradiva, te za gradnju
stanovah, što će ih trebati gradjevna uprava i radnici.


Vlastnike zemljišta ide pravo na primjerenu odštetu za one štete, koje bi
možda po nje potekle odatle, što su ustupili gradivo ili zemljište,


§ 7.


Zemljištne čestice, spađajuće u bujično područje, valja da se razvlaste u
korist podhvatnika tad ako ima opravdana sumnja, da jim se neće, ako li
ostanu u dosadanjem posjedu, podpuno i u pravo doba polučiti stanje, potrebito
za svrhe podhvata, te da se stanje ove neće trajno podržavati.