DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1894 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Čim, ako drvo na novo potjera, onda se i na novo stvara proljetno drvo; ovim
načinom mogu se, ako je drvlje ogolilo usljeđ gusjenica ili prelazniii vrlo jakih
suša, u jednoj god´ni stvoriti dva goda.


Iz navedenoga vidi se, da su nazori naučnjaka o stvaranju godovž. vrlo
različiti, a osobito stoje si nazori Hartig a i Wieler a u oštrom protuslovju.
Pod takovimi okolnostmi neizbježivo je, da je i položaj nevježa na polju botaničkom,
šumara i praktičara vrlo težak, te im nije lako stvoriti si vlastiti sud
u tom pitanju, koje bi, kad bi dovoljno razjašnjeno bilo, od zamašnih posljedicab
za šumarsku praksu bilo.


Što se nas tiče, to smo gotovi priključiti se nazorom Wieler a s razloga,
jer ih temelji na točnih pokusnih iztraživanjih. S druge pako strane ne
smiju se s vida pustiti, da se dokazivanje Wielerov o tiče samo razlikž, u
opruživosti elementarnih organa, dočim neposredno ne razjasnjuje debljanje
staničnog tinja, koje, barem kod četinjača, ponajviše prati stvaranje jesenskog
drva i koje je K. Hartig a podpunim pravom dovesti moglo do zaključka, da
je to znak obilnije hranitbe kambija.


Stvar je stručnjaka na polju anatomićko-fizioložke botanike, da ova pitanja
dalje razbistre; nevježe će se pako, usljed vrlo različitih i protuslovnih mnienja,
koje su naučnjaci u tom pogledu postavili, cieli ovaj predmet dojmiti tako, da
se pitanje o stvaranju godovah nemože razjasniti jednim jedinim razlogom, već
samo sudjelovanjem raznih činbenikah, kojih se učinci u raznih smjerovih pokazuju,
kako u obće kod problema, koj se temelji na vrlo zamršenih odnošajih,
kakovim se i naš predmet smatrati mora, inače nije niti moguće.


Da se u ovoj stvari uzmogne doći do kakova zaključka, nuždno je, da se
ono, 0 čem se mnienja naučnjaka ne razilaze, već se slažu, skupi u jednu cjelinu.
Prema tomu će se morati uz prinzdržaj dalnjeg objašnjaja omnjenjih glede
upliva vanjskih hranitbenih odnošaja i naročito sadržaja vode u kambiju, osobito
naglasiti, da izmedju razvoja lišća i stvaranja provodnih puteva u godu postoji
nepobitni nutarnji savez i da godovi, po riečih Wielerovih , moraju biti
odrazom razvoja listovnih organa.


U prvom stanju razvoja, kada drvo tjera i lišće živahno izbija, i tim ne
samo množ listnih organa, nego i transpirajuću dobu povećava, stvara kambij
tomu odgovarajuće provodne puteve, cjevčice i tracheide sa širokimi datinami.


Kada je pako rastenje ovih organa donekle dovršeno, onda oni mogu tim
vise svoje tvorbene djelovanje obratiti dovodjenju tvarih, potrebitih onim elementarnim
organom, kojim je zadaća, da u prvom redu mehanički učvrste
staničevje,


I tako sam se primakao drugom dielu moga predavanja, pa ću još govoriti
0 tehničkih svojstvih drva, koja ću sa stanovišta, kako se ona odnose
prama anatomičkom sastavu drva, podvrći kratkom razpravljauju.


Biti će shodno ovaj predmet razstaviti i najprije govoriti o specifičkoj
težini, kao mjeri za dobrotu drva, onda o goiivosti, skopčanoj sa kemičkimi
procesi i napokon: o mehaničkih svojstvih kao takovih. — B. (Nastavit 6e se).