DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1894 str. 18     <-- 18 -->        PDF

- 216 -


Nadalje se stižu nazori Wielerovi s Hartigovimi i u tom, što onaj
svadja razliku u radialnoj opruženosti elementarnih organa proljetnog i jesenskog
drva, na nejednakost hranitbenih odnošaja kambija, u raznih fazah
vegetacije.


Nasuprot pobija Wieler u cielosti Hartigovu tvrdnju, da ima proljetno
drvo lošijoj, a jesensko boljoj branitbi kambija zahvaliti svoj postanak.
Dok Wiele r naglašuje potrebu, da se o razlikah u opruživosti elementarnih
organa proljetnog i jesenskog drva, kao i orazlikah u debljanju staničnog tinja
obostranih elementarnih organa mora razpravljati kao dviuh sasma posebnih i
različitih problemih, iztiče on ujedno, da debljanje staničnog tinja u jesenskom
drvu ne stoji u nikakvom savezu sa stvaranjem godova, pošto je onog naći i
u proljetnom drvu, prema ćemu sačinjavaju glavnu točku toga problema samo
razlike u opruživosti elementarnih organa.


Nu u tom potonjem pogledu tvrdi Wieler baš obratno od Hartiga i
pripisuje jaču radialnu opruženost elementarnih organa proljetnog drva, boljoj
hranitbi kambija i dosljedno tomu slabiju opruženost stanica u jesenskom drvu,
lošijoj hranitbi kambija u jesen. Wiele r to osniva na svojih pokusih, kojimi
mu je pošlo za rukom ustanoviti, da se veličina radialnih promjera elementarnih
organa mienjati može, ako im hranitbene uvjete promjenimo, dapače da je
umjetnim načinom moguće posve odstraniti granice godovi.


Polazeć sa stanovišta, da su „dobra i lošija hranitba" vrlo netočni pojmovi,
raztvara "Wieler hranitbene odnošaje na pojedine činbenike i zatim izpituje
posebice, ponajprije djelovanje raznog sadržaja vode na kambij, nadalje
upliv anorganskih i konačno organskih hraniva na opruživost elementarnih organa.


Pri tom dolazi on do sljedećih zaključkah: da doduše sva tri činbenika
djeluju na opruživost stanica, da se ali proučavanje upliva mineralnih i organskih
hraniva dalnjimi pokusi upodpuniti mora, te da se prema tomu stvaranje
proljetnog i jesenskog drva u prvom redu mora pripisati različitom sadržaju
vode u kambijalnih stanica, i to u tom smislu, da je veća radialna opruženost
elementarnih organa u proljetnom drvu i obratno manja opruženost istih u jesenskom
drvu ovisna o većoj množini vode u kambiju s proljeća, odnosno od
pomanjkanja vode u istom u jesen.


Još ćemo spomenuti mnienje trećega pisca o tom predmetu.


F. Schwarz se u svojoj „šumskoj botanici" glede hranitbenih odnošajah
podpunoma razilazi od obojice prvašnjih fiziologah, naročito u tom, što on hranitbenim
odnošajem u obće ne pripisuje nikakove važnosti, navodeć, da se ne
može smatrati različita hranitba kambija uzrokom stvaranju godovah, buduć je
svako doba godine dovoljno razpoloživih pričuvnih tvarih u drvu.
Zatim se približuje Schwarz nazorom Wielera, te ion drži, da voda,
što ju biljka treba, posredno upliva na stvaranja godovah, akoprem se nezna,
kako se taj upliv mehanično uprihčuje. Da podupre to svoje mnienje pokazuje
on, da na pr. kod listača, ako u ljetu lišene budu lišća, potrošak vode najednoč
vrlo jako padne i podjedno se stvara jesensko na mjesto proljetnog drva, do