DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1894 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— 211 —


Neposredna korist, što ja daje ova zakonska osnova u javnom interesu
jest ta, što zajamčuje, da će se zasnovani koji podhvat, ako su mu novčana
sredstva osjegurana, moći s tehničke strane posve točno i shodno izvesti, bez
bojazni, da bi izvedbu mogle zapriečiti znatnije potežkoće ili da bi započete
već radnje morale zapeti s nedostatka zakonskih propisah u obće, a napose i
propisah takvih, koji bi se imali uporaviti za nepredvidjene slučajeve. Kad zakonska
ova osnova zadobije moć zakona, laglje će se buđ od zemlje bud od
interesentah namicati glavnice potrebite za ovakve podhvate, i to stoga, što
zajamčuje, da će se nauraljena svrha shodnom uporabom dotičnih ustanovah
moći doista i polučiti. Zagradjivanje bujicah jest nedvojbeno jedna od vrlo


važnih agendah zemaljske kulture, pa je nuždno bilo, da se zadatak, što no
ga uprava na tom polju ima, uredi zakonodavnim putem, kojem će zahtjevu
predležeća zakonska osnova podpuno udovoljiti.


Odnošaji anatomičkog sastava drva prama stvaranju godovah
i tehničkim svojstvima drva,*)


Predavanje prof, đr, Granera^ držano dne 4, studenoga u naravoslovnom đružfcvu
u Tiibingenu,


Kada je došao u našemu đružtvu red predavanja na mene, nisam se
mogao oteti dojmu, da mi je kao šumaru, a prema tomu kao laiku na polju
naravoslovnom, težko izabrati si predmet^ o kom bi se predmnjevati moglo, da
će zanimati i ovdje prisutne zastupnike raznih grana naravoslovne nauke; s toga
prepuštam vašem sudu, da li je moj izbor u tom smjeru bio svrsi shodan, kada
sam se odlučio, da danas govorim o anatomičkom sastavu drva i njegovih odnošajih
prama stvaranju godovah i tehničkim svojstvima drva. Svakako sam
polazio pri tora sa stanovišta, da će kratko predočenje ovoga predmeta, uvaživ
pri tom i novije iztraživanje, nesamo izpuniti želju mnogih članova našega
družtva, nego i mnogih vanjskih šumara.


Iztražiti anatomički sastav drva jest zadaća anatomičko-fizio


ložke botanike.


Ali je podjedno i od neposredne važnosti kod riešavanja mnogih pitanja,


tičućih se uzgoja šuma.


Mnijem s toga, da je poznavanje anatomičko-fizioložkih odnošaja neob


hodno potrebito, da se mogu sa naravoslovnog gledišta opravdati mnoge šumsko


gojitbene mjere. Zatim nam mora, a to je ona strana, koja se nas tiče, ana


tomički sastav razjasniti mnogovrstna opažanja na polju tehničkih svojstava


*) „PoretAvissengcliaftliches Centralblatt", Heft L 1894.