DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1894 str. 1     <-- 1 -->        PDF

Br. 5. u ZAGREBU, 1 svibnja 1894, God. XV!IL


Osnova zakona


0 uredjivanju bujicab (vod oderinah).*


Područje, u kojem treba da se uredi stanovita koja bujica, zove se radnim
poljem (perimeter, bujično područje), a obsizati će osim samoga korita (jarka)
i one čestice prikupišta vodah^ kojim samo tlo traži, da se uredi vođa glede
sakupljanja ili odticanja njezina. Ovo područje valja u svakom slučaju potanje
ustanoviti postupkom, što ga ovaj zakon propisuje.


Za odrođbe o uređjenju bujicah i za provadjanje im, valja da se uporavljuju
propisi zakona o vodnom pravu i šumskoga zakona, u koliko o tom
neima drugih ustanovah u ovom zakonu.


§2.


U samom bujičnom području mogu se određjivati sve one gradnje i
druge naprave, što ih prama postojećim prilikam treba, da se uredi bujica,
kao što se ponapose: u koritu (jarku) mogu izvesti taracanja, priečke, brane i
pregrade; u drugih pako dielovih bujičinoga područja učvršćivanje tla odvodnjivanjem,
zagajivanjem, pobusivanjem, pleterom i pošumljivanjem pak i tiem,
da se izključi ili odredi stanovit način, kojim da se rabe šume, pašnjaci i
ostala zemljišta, ili kako da se izvoze proizvodi.


§.3.


U bujičnom području, što ga kr. kotarska oblast (gradsko poglavarstvo)
valja da predhođno ustanovi prizvavši bujičnoga tehničara, može se molbenim
putem odrediti zabrana paše na svih zemljištih bez razlike i prije, nego što se
rieše sve predtečne razprave ob uređjenju bujice, ako šteta, koje se je još bo


* Predleže(^a zakonska osnova zadobila je 12. veljače o, g. predhođnu previŠnju
sankciju^ ter je podastrta saboru na ustavno razpravijanje. Ovo je Četvrta i posljednja
zak. osnova zasjecajuća u organiČko uredjenje Šumarske službe u nas. Uredničtvo.