DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 68     <-- 68 -->        PDF

— 198 —


mili nismo, pa žalimo sto s vlastite razsudbe o tom ništa redi nemožemo. Ciene toj
maloj ljekarni su sledede: „Tascheu-Apotheke aus Cartonage" 60 novć., „Verband-Etuis
ans Cartonage^´ 60 novč: Iste spreme od kože stoje 1 for. 80 nov6., odnosno 1 for.
20 novČ. po komadu. Ljekarije mogu se u svakoj ljekarni nabaviti i kad se potroše,
opeta upodpuniti, Izpostaviii se kod naručbe, da je stvar svrsi shodna, neka nam se
polučeno izkustvo saobciti Izvoli, da o tome ostale Čitaoce obavjestimo.


Josef Jenewein k. u, k. Hoflieferant, forst- und landwirtsehaftliche
Samenhandlung Insbruck (Tyrol), priposlao nam je svoj cjenik sjemenja za proljeće
1894. ter preporuča ove godine osobito naručbu arižovog i omorikovog siemenja
8 razloga: što je iznimno, kod sada na razpoiožbu stojećeg sjemena, kllcavost osobito
znatna. Za ariž zajamčuje 50^/^^. a za omoriku SO^j^ klicavost, ter se u pogledu
naknadnog iztražlvanja podvrgava topoglednim kontrolim postajam u Beču, St. Michelu
i Zurichu,


Dopisnica uredničtva.


G, M. R. u K. Hvala na prvjencib, upotrijebit ćemo ib. Pokrenute ideje, kojib
se i u našem uredničkom pozdravu taknusmo, u koliko su Ijepe, u toliko su i nikle
iz puke potriebe. Zato če i doći do provedbe, Čim se odmakne iz šum. odsjeka posao oko
preustrojstva struke, koj sada uz zakonsko poslovanje zaprema sve vrieme i sve radne
sile. Ta i mi ćemo morati zavesti i sistematično provadjati pokušaje i objelodanjivati
posljedke istib^ no k tomu se boce radnog programa, da bude garancije z^ izpravnost
resultatah. Mi držimo, da bi bilo shodno misli o pokušajih i iztraživanjih u šumarstvu,
(Ver3ucbswesea) pokrenuti i razpresti ih u našem listu, odakle bi se tada, kad budu
dotkane, mogle iznjeti pred glavnu skupštinu.


Potvrdjujemo primitak i kasnijih radnjah, ter ih već stranom upotriebismo, a
sijedit če i u idućem broju.


Gr. S. B. u L. Preporučamo Vam ^Echo Forestiere." Izvolite si ga naručiti,
putem knjižare W. Frick, Beč, Grraben 26. Željene brojeve primiti čete od g. tajnika
imali ih u zalihi. Priposlani prinos za šumarski dom predasmo predsjedničtvu.


Gr. M. u C. Požurismo odaslauje zatraženog, a g. B, odgovoriti če Vam na list.
Primili smo prilog za vještice.
Slavno ravnateljstvo g. š. učilišta Križevac. Stigli nam dopis uručismo predsjedničtvu,
a ono je svom spremnosti odpremu liata odredilo.
Gr. M. D. u S. Vašu kartu dopisnica predasmo g. tajniku, da Vaš prinos za
šumarski dom shodno zaračuna,


G. P. A, u G. Dobre želje odvra<5amo još boljimi. Priposlano stiglo prekasno
za ovaj broj, pa ćemo pričekati dok stigne nastavak, i onda upotriebiti.
P. n. g g, sudrugove obavješćujemo znanja radi, da smo,
dogovorno utanačili, da će se ovdje boraveći šumari svake
subote u Ti/g satih svečera ´sastajati kod posebnog stola u
restauraciji „S c h n e i d e r^´ (Gajeva ulica). Tim sastankom jest svrha,
da se medjusobnim saobčajem što bolje upoznamo, da se u razgovoru pretresu novije
strukovne svakidauke, i da redovitim sastajanjem stališku uzajamnost zasvjedočimo. A
i izvanjski sudrugovi, prilete li toga dana k bielom Zagrebu, moči će na čas zasjesti
k svojem stolu.
Neurednosti u odpravku lista, kao i nastalo pobrkanje u naslovih,
glede kojih nam se gg. Čitatelji ave to Češće pritužuju, molimo izpričati okolnošću.
Što su topogiedne bilježke bile toli nepodpune, da su se morali novi imenoslovi sastaviti.
Medjutim molimo, da se eventualno i u buduće opaženi nedostatci nam dojave,
da se uzmogne u odpravak lista uvesti nuždni poredak.


Odgovorni urednik Vilim Dojkovič, kr, žup. nad^umar. — Tigak 0. A.lbrechta.