DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 67     <-- 67 -->        PDF

— 197 —


Ako i moram priznati da su ua nepovoljni porastak dotične glavnice, uplivale
u prvom redu slabe materiaJne okolnosti n kojih živinao, to otome nekaiiim dalje danas
razpredati, već hodu da o šumarskom domu nješto progovorim i predlog stavim^ po
kojemu bi, ako bi se usvojio, mogli s vremenom našu zamisao izvesti.


Ne ima u Hrvatskoj, ili mi bar nije poznato, strukovnog zvanja koje bi imalo
toliko predstavnikahj kao što je naša zelena struka. Hačunajuč približno imade nas
šumarskih zvaničnikah, Što državnih, privatnih, imovno — i urbarsko obi^inskih, oko
400, a to je b´epi broj. Fredpostaviv, da se svaki od nas obveze godišnje — do pođiguuća
doma — u redovitih mjesečnih obrocih doprinašati po 1^/^ od stalne plade,
to bi se na taj način svake godine dalo prikupiti oko 2000 for.


Izuzev navedeni redoviti godišnji prihod, imao bi ili naš družtveni odbor, ili u
tu svrhu naročito izabrani^ posebni uži odbor, pokrenuti akciju oko sabiranja prinosah
u gornju svrhu. Taj uži odbor imao bi se obratiti posebnim proglasom na naše
velmože, na sva zastupstva imovnih obćinah, koja uvjeren sam nebi uzkratila svoje
podpore za gradnju doma, tim više, što su izvjestitelji u skupštinah p. n. gg, sustručari.
Zatim bi se odbor mogao obratiti predstavkom na visoku kr. zemaljsku vladu,


za izvanrednu podporu, a konačno na slavno zastupstvo kr, i slobod. i glavnoga grada
Zagreba za bezplatno zemljište ili bar za popust kud kupnje, jer če i taj dom biti
đonjekle uresom grada Zagi-eba.


Pribrojivši ovim prinosom još 11 do 12,000 for. družtvene utemeljiteljue glavnice,
narasla bi tečajem dvijuh ili trijuh godinah prilična svotica, kojim bi se oko
gradnje Šumarskoga doma odpoČeti moglo.


Godišnje uplate u većih mjestib, gdje je sjedište višem broju gg, sustručara morale
bi se povjeriti povjerenikom, koji bi družtveni odbor imenovao. U takovih mjestih,
gdje šumari svojim brojem i u javnom životu tvore Činbenik, koj imade na svoje sugradjane
upliva, dalo bi se priredjivanjeni zabavah u zgodno vrieme takodjer materijalnoga
uspjeha post]<5i, Ovakovim načinom, kako već gore rekoh, pospješili bi gradnju
našeg doma; jer ostane li i ua dalje ovo pitanje ovako uspavano, pak Čekamo li, da
nam godišnje kapne po koja forinta, tada ćemo šumarski dom kasno sazidati. A zašto,
da nebi što prije dočekali podignude doma, u kojemu bi svaki šumar došavši u
Zagreb potražio i našao sustručare, tražio mladji u starijega upute, imao pristup strukovnim
glasilima i strukovnim skupim djelima, koje si svaki pojedinac nabaviti ne
može i t, d.


U živoj nadi, da će sva p. n. gg. članovi našega družtva, kao i ne Članovi
sustručari, pristati načelno na moj predlog, pripošiljam, za sada, u ime godišnje moje
uplate iznos od dva forinta, a moj prinos neka je opravdan onom našom: „zrno do
zrna"


Ludbreg koncem veljače 1894:.


S, Bellamarić, kotar, šumar.*


Sitnice.


Erzeugung đer k. u. k. aussohl. priv. Taschen-Apotheken, Wien, III.
Kennvreg 41. obrac´a se listom na nas, da p. n. čitatelje upozorimo na te djepne
ljekarničke spreme, u kojih se nalazi 18 kućnih Ijekovah i predmetab. Tu malu ljekarnu
da bi valjalo — piše nam gornji naslovnik — vazda sobom imati, kako bi se
kod lahkih oziedah, kod obracjenja^ moglo odmah i brzo pomoći. Austrijski sudrugovi,
da su si te spremice u velike naručili. Mi s listom na ogled priposlanih uzorakah pri


*
Priposlana nam 2 ft. predali smo predsjeđaietvu družtva. zajedno s našim prinosom.
Ured.