DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 66     <-- 66 -->        PDF

196


šumski, mogu se pod zatvor uzeti sumcjivi šumski proizvodi, koji se možebiti
kod tijega nadju´´, spada ne samo ono uredovanje, koje je time spojeno, da se
šumski proizvod´ samo pod zatvor stavi (konfiscira), već i ono uredovanje koje se proteže
na čin, da se ti sumnjivi proizvodi i oduzmu, ter pohrane . Povod tomu načelnomu
rješenju dao je sliedeći dogodjaj: Lugar G. zatekao je Ružu^ E. upravo u
Sasu, kad je ona s punom vrećom nabranog žira stala bježati iz sreza, njegovom čuvanju
povjerenoga. Lugar ju je odmah progonio, uhitio ju je i oduzeo joj je vreću
sa žirom, ter je tako sasma izpravno uredovao polag propisah §. 56. s. z. Na njezinu
viku priskočio joj je u pomoč Jurko S. ter su obojica sdruženi navalili na lugara,
htjeli mu oteti vreću sa žirom, koju je lugar stao odnašati. Da svoju namjeru, što
laglje postignu, nabacivali su se obojica kamenjem na lugara, kojemu su nanjeli lahku
ozledu. Pošto je proti Ružici i Jurku podnesena prijava, da sa svojimi činjenji povriedili
ustanove §. 81. austr. kaa. zakona, to je okružni sud u B. obojicu svojom
osudom od 10. veljače 1893. godine proglasio krivimi prestupka, ali ne ustanove §, 81.
već ustanovah §§. 312. i 411. kaznenoga zakona, — Radi te preblage kazni, uložio
je državni odvjetnik priziv, pak je u riešenje ovoga ukidno sudište, odsudu okružnoga
suda u B. ukinulo, ter odredilo, da imade isti proti Ružici i Jurku povesti novi
postupak, i strožije ih odsuditi. Medju inimi razlozi, iz kojih je c. k. ukiduo sudište
ukinulo preblagu odsudu okružnog suda u B. navadja isto i sljedeće:


„Sasma je krivi nazor okružnoga suda, da je službovanje lugarevo bilo dovršeno
time, što je on vreću sa žirom zapljenio, posto smisao i duh ustanovah §§. 55.
i 56. šumskoga zakona nedopušta dvojbe, da se taj uredovni čin odnosno lugarev službovni
postupak imade smatrati dovršenim istom onda, iza kako je lugar zapljenjene,
iz šumskog prekršaja proizviruće šumske proizvode, bez ikoje zaprieke i sigiarn o
pohranio . I zato podpada svako Činjenje, koje onamo smiera, da se po lugaru
jednom zapljenjeni šumski proizvodi istomu opeta otmu, bilo to na silu, bilo pogibeljnom
prietnjom, pod ustanovu §. 81., a ne pod ustanovu §§. 312. i 411. kaz, zakona;
pak će zato okružni sud biti dužan tužbu lugarevu proti Ružici i Jurku ponovno razpraviti
i suditi po §. 81. kaz. zakona.


IiUgar u pogibelji života. Dne 10. o. mj. oko ^/2l2 satih prije podne, obilazio
je lugar Mato Banjaj svoj srez šume u mjestu Očura, gdje je našao 15 godišnjeg
dječaka Franju Skrtića, sina željezničkog stražara u Oćuri, kotara ivanečkoga, koji je
sabirao lišće, te ga već 5 vrećah napunio. Bunjaj naložio je dječaku, da izprazni vreće,
jer je zabranjeno lišće brati, i htio je vreće zaplieniti. Dječak, videći da će mu lugar
vreće zapljeniti, potrča svojoj kući i pograbi pušku, kojoj je bila jedna ciev nabita,
pa dodje natrag i došavši na 50 korakah do lugara, opali u njega pušku, ali ga
nepogodi. S toga poleti opet kući po pištolj, kojom proganjaše bježećeg lugara, prieteći
mu, da će ga ubiti. Franjo Škrtić, uhvaćen po oružnicih, priznao je, da je pucao
na lugara, i to stoga, što ga je ovaj zlostavljao, pa mu se je zato htio i osvetiti,
Franjo Skrtić predan je sa kaznenom prijavom kr, kot. sudu u Ivancu.


(Nar. Nov.).


Gradnja šumarskog doma.


Minulo je već njekoliko godinah, što ae je medju nama porodila misao, da si poput
inih hrv. družtvah, podignemo u srcu Hrvatske bielom Zagrebu, „Šumarski dom".


Sama zamisao, nasla je u prvom početku dosta odziva kod svih sumarah, al u
novčanom pogledu izostale su činjenice za uzhitom. Da je tome tako, može se svatko
osvjedočiti iz izvješća upravljajućeg odbora, koje je isti podnio bio minuloj glavnoj
skupštini.


Po istem izvješću, iznašala je zaklada „šumarskoga doma" koncem god. 1892.
286 for. 70 novč. dočim je u godini 1893. ne znatno poskočila za 5 forintih.