DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 60     <-- 60 -->        PDF

— 190 —


naboja izbacuje, zadovoljili su lovce podpunoma. Jedina mu je mana, što vlagu jako
navlaži, pa stoga mora biti pohranjen na sasma suhom mjestu. Zato se ali netreba
bojati da bi fiseki, koji su bili pohranjeni na suhom mjestu, u lovu kad kiši, zatajili,
Plastonemit pripremaju ali samo u raznolikom zrnju i za fišeke od artije i kao barut
za naboje kuglom.


Pasjak. Svi autoriteti na polju kjnologijskom potvrdjuju, da jednostrani^ način


kojim mnogi svoje pse hrane, n. pr. samo sa mesom ili samo tjestevinom nije raz


ložan. Samo spajanjem životinjskih tvari sa biiinskimi, unapredjuju se sigurnost zdravlja


i sposobnosti psa. Po ovom načelu pripremljen je Fattingerov pasjak (Hundekuchen)


iz´´mesa sa crvenom repom. Ovo jelo je izvrstno hranivo, a podržaje pse u najboljem


razpoloženju bez ikakve druge hrane; čini im tielo jakim i čvrstim, dlaku svjetlom, a


kožu čistom. Svojimi veoma povoljnimi i kriepkimi saatavnimi djelovi nadkriljuju pas


jaci od mesnih vlakanacah i različitih drugih hranivih tvari i u ekonomskom obziru


druga hraniva, pošto je 1 kilogram pasjaka dovoljan za ovečeg psa na dva do tri


dana, a za jednog srednjeg ili malenog psa na Četiri do osam dana.


Kod uporabe ovoga pasjaka mogu gospodari pasa svakomu psu potrebnu branu


po količini i radu istoga davati, što je za zdravo hranjenje upravo od važnosti. Fattin


gerovim se pasjakom veoma olahkoduje hranjenje pasah na putovanju.


Svi psi — bili veliki ili mali — priviknu se toj hrani, a izgledaju uz to


mnogo zdraviji i ljepši, nego uz drugo kakovo jelo.


Taj se pasjak daje za hranu ili suh i to izeječen na male komadiće, ili razmočen
u Čistoj vodi (ljeti u hladnoj, zimi u mlakoj). Neki psi vole suhi pasjak, drugi naprotiv
vole namočeni. Svakako valja psa hraniti onim načinom, koj je po nj povolniji. Ako
ima na razpolaganje ostanaka od kuhanog zelenja, onda se mogu takovi ostanci izmjenice
upotrebljavati kao dobra primjesa k hrani.


Od uporabe tako zvanih čvaraka, gostionskih odpadaka i sličnog, treba psa ozbiljno
čuvati, jer je ta hrana ili premastna, slana i dapače začinjena, a svakako za pasji
želudac neprobitačna, pa samo prečesto prouzrokuje osipanje kože.


Mlade pse treba hraniti do Šestog mjeseca tri put na dan ili svaka četiri sata;
Fantingerovo pecivo za pse, ima za to nai´sgodniju sastavinu.
Od Šestog mjeseca pa dok psiči sasvim neizrastu, treba im svaki dan davati
hranu na dva obroka, poslije je dovoljno na dan ih po jedanput hraniti.
Količina potrebne hrane mora se ravnati po veličini i starosti psa, a mogli bi
nam u tu svrhu služiti ovi podatci:


Terriersi, hrtovi, Špitzi, pudli trebati če 1 đo 2^/^ pasjaka na dan, prepeličari,
kopovi i slične vrsti 2^2 do Si/^ pasjaka na dan (kad love obilnije), novufunđlanci,
doge, bemhardinci i drugi veliki psi 3 do 4 pasjaka na dan.


Sa drvarskog tržišta.


Uvoz amerikanskih dryali. Proizvoditelje njemačke duge zanimati če vieet,
da su nedavno Hamburžki pretržci u Pragu i Beču predložili ponude za velike njemačke
duge dolazede iz Amerike, koje su po vjedru za 40 — 50 novč. jeftinije nudili,
no ih prodavaju sada tuzemci pintarri. Za 60 do 90 dugah bez d4nah tražilo se 2*75
marakah. Prema tome nejavlja se amerikanska konkurencija samo na njemačkom tržigtu,
ve<5 nastoji da i Češku obskrbi s velikim drvom. Pitanje je da li će se domadi
konsumenti za amerikansku robu tako lahko odlučiti; no to natjecanje svakako de u
Njemačkoj izazvati padanje cjenah za slavonsku dugu.


Medjutim javlja „Cont. Holz-Ztg." da su znamenite njemačke tvornice buradi,
znatni dio potriebe na njemačkoj dugi, podmirile iz amerikanskog tržišta S tom činjenicom
valjati de računati, ako i nemoraju zato odmah padati cjene domadoj robi; jer
i amerikanska hrastovina, sposobna za ciepku, danomice poskupljuje, pa neima dvojbe,
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 191 —


da de, čim <5e živabnija potrieba nastati^ slavonska kao bolja duga svoje cieae održati.


— Medjutim nedozvoijavaju niti visina cienah euroviae, niti cjena drva za pilenu
gradju, znatnog padanja ejenab duge. Cieli posljedak tog prekomorskog natjecanja,
sastojati će se jedino u tom, da «5e se proiavadjaaje velike njemačke duge morati stegnuti.
Mi ovu viest donosimo g reaervom, jer bi se ista ovako obiSenito držana, mogla
i malim trgovačkim manevrom smatrati, U ostalom izSekati nam je daljue vješti, a
mi ćemo razvoj ovog pitanja pomno pratiti.
Izkaz o posljedku dražbe hrastovah kod gospođ. ureda II, banske
imovne obćine u Petrinji.


Za b r p u


polučeni nspjeb


najbolja poprociena
je Opazka


a


nuda čini


0 iznad prociene izpod procjene


+3


o for. novČ. for. novd. for. nove. V for. novč. Vo
1 174378 61 190401 16022 39 9 Miškio i Sepovi
2 207116 92


3 35 2361 111 65 5 — __ Merkadi


2749


4 09 4054 527 91 14 Merkadi


3526


5 89 24210 1399 11 6 — Blasicb


22810


6 14 —


5573


7 67


2860


8 45


3552


9 88 620 2 12 0-3 Pejaković


617


1 i 2

Uspj eb-" — — — 18063 18 — — —


Poandaglasi


Žaobina je


položena


na b r p u


u


u vried-
Tvrdke i gg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gotonosti


papirih


vom c3


M


forinti forinti


O


1 Merkadi . 2361 4054 300
2 Blasicb. . 24210 1200
3 Pejaković . 620 50
4 Miškič i Še


190401 222702 26380 5680 2901 3601 10335


Wove uvjete (uaance) za trgovinu drvom uvela je beSka burza s prvim
8ie<^nja o, g. kao postavne obveze^ ter je podjedno stavila one od L.sieSnja 1884.
izvan kriepostl. Mi demo iste donjeti u budui^em broju.