DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 59     <-- 59 -->        PDF

— 189 ~
snije pripitomljeni, za njim dok ih nije u Regeasburg odpremio, „u Majuru" poput


vjernih pasa obilazili.


Danas je taj predjel n čuvariji lugara Martina Kibida, Oo je i lovac ali više


prigodni ; ne toliko po zanatu koliko po odvažnosti i sreći.


Kako je ove godine zima nješto blažija bila, to se je dalo i u naše visove, koji


su inače u to doba, usljed zapalih gorostasnih naslagah snjega, neprlstupnimi.


Jednog dana početkom veljače t. g. odluči se Ribić da će pretražiti onaj silni


šuplji javor, u kojem je Pieše medjedicu ustrielio, nebi li si ondje i opeta koj medo


svoj zimski stan priredio bio.


I Kibic se odlučij a kako je brdjanin koj nepoznaje straha, poći ^e sam, jer se


boji, podje li ih više lovaca, da će mu koj ugrabiti i slavu i tagliu. Oboružan —


na pleći diljka, a u desnici sjekira^ — podje na brlog. Do javora koracaše smjelo —


al u iijegovoj blizini zakuca mu srdce, s neizvjestnosti od čega li, hitrije.


Javor stoji na strmom gorskom boku. Kibic se, odaljen od njeg jedno pedeset
koračajah, namjesti licem prema zjalu, u kom medo sniva o prošastih svojih pustolovinah.
Na okolo sve niemo, na 3. sata daleko nigdje krštene duše, a silna crnogorica
i prastari bukvici, stoje tisi i pozorni, da budu svjedocima skorog dogodjaja.


Ribić sada digne silnu buku. Zove gosu, da izadje na junački mejdan. I zbilja
— za čas mu se, prenuli se medo odazva. — Iz javora zamnje protezanje silne tjelesine,
a tad mrmor očito ljuta štrikana. Junaku stinula krv al se živ s mjesta neda.
Pa i kud će sada? Nakon trih^ Četirih hipa pomole se iz zjala na silnoj medvećoj
glavurdi dva živa i bjesna oka.


Sjekira se sama od se kliznu izpod pazuva, a u isti tren dospje ostraguša k oku.


— Medjed korakuu, a Ribić saspe prvi hitac u njega, — i orijaški medlužinski javor
osta po drugiput bez stanara.
Za veČu sjegurnost opali Ribić u medu i drugu ciev, a tađ tek pristupi k svojem
pljenUj da se ga naužije i nagleda. Medo je vagnuo 260 kilograma, a sudeć po
kostiu, bio je to stvor neizmjerne fizične sile, pravi dinotherium.


Pojedinih dimensija mi nepriobčiše, zato Vam ga nemogu za sada potanje opisati.


Ribić je drugi dan na krajiških kolih dovezo silnog gorostasa kući na Platak —
veseo slovačke sreće; a kirijaš veseliji, jer će si ljeti suhom medjedom butinom-, kad
će 8 „bordunaii^´ iz Snježnika, omastiti brk. Majnarić.


Kurjak u Kranjskoj. Dne 12. siečnja o, g. ustanovili su u jednom srezu vlastelinstva
SnežniČkog po tragu, da su Četiri kurjaka u isti uljezla. Odmah drugoga
dana odredjena bje pod vodstvom šumarskog upravitelja Bjdloa, hajka, u kojoj je pao
stari kurjak, Vagnuo je 99´5 kg., duljina od gubice do kraja repa iznosila je 165 cm,,
a visina 75 cm. — Svakako grdna zvierina!


Borba sa zvierokrađicama. Nedavno su provalila u G-ajariu, na imanju kneza
P^lffja tri zvierokrd-dca u stan vlast, šumara, ter su ga nožima težko izraniii. Samo
pukim slučajem pridošli ljudi, oslobodili sa šumara od razbojuikah, koje su nakon svladanoga
odpora povezali i sudu predali, gdje će za svoje zločinstvo odgovarati imati,
—- U selu Movru ustrelio je lugar Stiepan Peto zviezokradca J. Sehnabla. Iztraga je
u tečaju.


Plastomenit, zove se nova vrst baruta koju proizvodi barutana W, Gilttlera u
Reichensteinu u Šiezkoj. Odatle se može isti i naručiti, ali samo u već gotovih flšekih.
Plastomenit kad izgori, nedimi se jako, a nije ni najmanje pogibeljan, što nije slućaj
kod ostale braće mu — novijih vrstih barutah, koje se rado bez znatnijih povodah
razprsnu. Tlak ph´novah plastomenitovih, kad izgori, nije jaČi od tlaka plinovah crnoga
baruta; a kod preduzetih pokušah s istim, nisu nikada opaženi pretjerano visoki plinski
natezi (Spannung), Jakost kojom zrna probijaju, kao i skup zrnah kako ih plastomenit iz