DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1894 str. 55     <-- 55 -->        PDF

— 185 —


Osobne viestL


Imenovanja u šumarskoj struci. Odpisom svojim od 8. veljače 1894. br,


76.641 ex 1893. obnaSao je preuzvišeai gosp. kralj, ugarski ministar za poljodjelstvo
imenovati u područja kralj, šumarskoga ravnateljstva u Zagrebu : šumarskog vježbenika
II. razreda Otona N^traj a Šumarskim vježbenikom I. raareda, a tehničke dnevničare
Rudolfa Sehusteza i Arpada Bogscha samarskimi vježbenici II. razreda. Za područje
kralj, šumskoga ureda u Otočcu pako imenovaai su: šumarski vježbenik I. razreda
Franjo Paszth j šumarskim kandidatom^ a tehnički dnevničar Zoltan Stencze l
šumarsk. vježben, II. razreda, dočim je Ivan Marian j kralj, šumarski kandidat, premješten
u istom svojstva kralj, nadsumarskom uredu u Vinkovcih na službovanje,
Josip Wessely umir. glavni nadzornik dobarah, jedan od najzaslužnijih austrijskih
šumarahj navršio je 6. ožujka 80 godina. Tom sgodom pripremljeno mu je srdačnih
ovacijah.


j° Jakob !Furlan umir. kr. žup, nadsumar, preminuo je dne 16. ožujka nakon
dugotrajnog i težkog bolovanja, u 49. godini života svoga u Križevcih. Obavješteni
osmrtnicom o žaJostnom dogodjaju, izjavismo tuguju<5oj obitelji naŠu sučut ter umolismo
prijatelja u Križevcih, da nam o pokojniku pribere podatakah. Kako je pokojnik
bio chefom našim, u početcih naše službe, kosnula nas se je vješt o njegovoj smrti
bolno, a dojmit (Se se tako svakog sudruga, koj je pokojnika poznavao. Bistra značaja,
blage čudij obilna praktična znanja bio je pokojnik iskren i naklon prijatelj. Uzdržimo
ga u prijatnoj "uspomeni, a zemlja neka mu je lahka!
Zakoni i normativne naredbe.


Umirovljenje lugarskog i službenog osoblja krajiških imovnih, obcina.
Odpis kr, hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade, odjela za unutarnje poslove
od 9. sieČnja 1894. br. 49.750, upravljen na kr. vladne povjerenike imovnih obcina.


Povodom tim, što se je u posliednje vrieme više nadlugara, lugara i službettika
krajiških imovnih obcina bud putem gospodarstvenih ureda, bud neposredno ovamo
obratilo, da jim se kod odmjerenja mirovine uračuna i vojničko službovanje odnosnOj
da se onim, koji sa več umirovljeni, uračunanjem tog vremena mirovina naknadno
povisi, nalazi kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, za da se u tom pravcu
uvede jedinstveni postupak za sve imovne občine, odrediti Što sliedi :


Pravo na uračunanje vremena sprovedenog u vojničkoj službi kod odmjerenja
mirovine, imaju samo oni lugari ili službenicij koji su kao krajišnici do godine 1871.
djelatno u vojsci služili, ako to dokažu matičnim listom. To -vrieme ima jim se ali
tekar onda uračunati u mirovinu, kad lugarska mirovinska zaklada imovne občine u
kriepost stupi odnosno, kad bude ova mogla podmirivati svojimi kamati lugarske mirovine,
pošto imovna obcina nije dužila plaćati svojim lugarom ili službenikom mirovinu
za ono vrieme, koje su sproveli u vojničkoj službi.


Onaj pako lugar iU službenik, koji je prije umirovljen, nego je kod dotične imovne
občine osnovana lugarska mirovinska zaklada, dužan je platiti u blagajnu ove zaklade
propisani prinos, ako hode, da mu se onda, kada ova zaklada svoje djelovanje započela
bude, uračuna u mirovinu vrieme eprovedeno u krajiško vojnoj službi.


U svih ostalih slučajevih, neima lugar ili službenik nikakva prava na to uračunanje,
makar i neposredno prestupio iz aktivne vojničke službe u službu imovne ob<
Sine, a naposeb neimaju nikakva prava na to uračunanje oni lugari ili sluŠbenici, koji
služe kod onih imovnih obcina, kod kojih lugarska mirovinska zaklada osnovana nije, —