DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 6     <-- 6 -->        PDF

— 84 —


Sve da ovime i nije izcrpljena naša najbolja volja, da sadržaj listahu
svakom smjeru proširimo i dotjeramo, to smo držali nuždnim da p. n. gg. čitateljem
razvijemo naše nazore glede budućeg smjera samog lista, spremni da
svaku topoglednu pobudu razsudinio i uvažimo. Moleć jošte za što življe zanimanje
oko družtvenih probitakah i za što izdašniju suradničku spremnost, izručamo
družtveni organ prijatnoj pažnji gg. članovah.


U Zagrebu koncem siečnja 1894.


Vilim Dojković,
kr. žiip. nadšumar.


Preuzvišeni gospodin grof


Dragutin Khueii-Hedervary


Njegova VeliSanstva pravi tajni savjetnik, c. kr. komornik, vitez zlatnoga runa, posjednik
velekrsta reda željezne krune, ban kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije
i t. d. i t. d.


Na pročelju lista donosimo sliku Njegove Preuzvišenosti bana kraljevmah
Hrvatske, Slavonije i Dalmacije grofa Dragutina Khuen-Hedervary-a
kao družtvenoga pokrovitelja, s namjenom: da Njegovoj Preuzvišenosti
doprinesemo smjerni poklon i harnu zahvalu za odlikovanje izkazano družtvu
spremom, kojom je Njegova Preuzvišenost pokroviteljstvo nad družtvom preuzeti
blagoizvoljela.


Preuzvišeni pokrovitelj rodjen jest u Slavoniji, gdje su mu preodlični
predji već od vjekova boravili, ter je pravoslovne nauke svršio u Hrvatskoj.
Bivši gjurski veliki župan, imenovan je Preuzvišeni pokrovitelj previšnjim ručnim
pismom od 1. prosinca 1883. banom kraljevinah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije.
Izvan okvira našeg lista leži nabrajanje uspiehab što no ih je Njegova
Preuzvišenost tečajem desetgodišnjeg banovanja na upravnom i gospodarstvenom
polju u označenih kraljevinah postigla.


No svakako nije najmanji uspjeh, što ga je u tomu vremenu postigla šumarska
struka po svoje ustalenje i razvoj. Svjetli ban kao glavar uprave u
zemlji posvećivao je vazda svoju naklonu pažnju toj, u narodno-gospodarstvenom
pogledu po našu domovinu, toli važnoj struci. Činio je to Preuzvišeni glavar
zemlje i s toga, što je ta struka njegove moćne podpore u velike trebala, i
što je svietli ban, sam vlastnik velikih dobarah, bistrim okom opazio praznine
i nedostatke u njezinom dosadanjem organizmu. Svoju pripravnost da se šumarska
struka podigne i stručna uprava šumah u zemlji uredi, pokazala je Njegova
Preuzvišenost ponajbolje, što je odmah iza izložbene glavne skupštine
družtva, udostojav topogledne skupštinske zaključke milostivog uvaženja, izvolila
se pobrinuti, da imenovanje kr. šum. savjetnika posljedi.