DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 129 —


Stanje mirovinske zaklade lugara otočke imovne obćine koncem g. 1893.
Prihod.


Gotovina Efekti


1. Blagajnički ostatak koncem godine 1892.
49-29 14949-10
2. 5"!^ prinos imovne obćine od ukupnih pladah . — 885-—
3.
Uložak u žtedionu — 370-—
4.
Primitak obveznica — 1020-^
5.
Redoviti prinos službenika 848-80 —
6.
Odplata kamata i glavnica zajmova 514-70 —
7.
Povradeni sudbeni troškovi, izdani za utjerivanje 11-65 —
8.
Globe službenika 54-— —
9.
Povrat plaćene premije za osiguranje uknjižene sgrade 13-— —
Sbroj 1491-44 1722410
B a z h o d.


1.
Mirovine lugara i lugarskih udova sirotčadi 799-68 —
2.
Dohodarstveni teret 48-28 —
3.
Uložak u gtedionu 370-— —
4.
Plaćena premija za osiguranje uknjižene sgrade 13-— —
5.
Troškovi i biljegovke za utjerivanje zajmova 50-— _
Sbroj 1280-96
Uzporediv prihod od . 1491-44 17224-10
Sa izkazanim razhodom od 128086


Pokazuje
se blagajnički ostatak koncem god. 1893. 210-48 17224-10
Ovi vrieđnostni papiri sastoje se iz privatnih obveznica u ukupnoj svoti 6020 for.
11204 for. 10 nč. gotovog novca uloženog u I. hrvatsku štedionu u Zagrebu.
Predsjednik: Tajnik :
Šandor Pero, Ivan G r č e V i ć.


Natječaj.


Jednog gumarskog vježbenika, vješta risara, traži vlastelinstvo Kutjevo na jednogodišnju
službu u svrhu uredjenja gospodarstva, te mu nudja godišnju plaću od 500
for., uz stanarinu od 100 for. i k tomu 16 m´ gorivna drva postavno u stan a za
trajanja vanjske službe, mjesečno putni doplatak od 30 for. uz konja jahaća ili kola
za službenu porabu. Povrh toga obećaje se koncem godine nagrada od 100 for.,
ako ju isti valjano zasluži a vjerojatno je, da bi isti po izmaku prve službene godine
i dalnji ugovor sa vlastelinstvom sklopiti mogao.


Kompetent neka izvoli svojoj molbi priložiti već obično propisane izprave uz
dokaz, da je oslobodjen vojnih dužnostih do prolieća g. 1895, te rodjen Slavjan i
vješt hrvatskom jeziku.


Molbenica neka se odpremi na vlastelinski šumarski ured Kutjevo.


Kutjevo, siečnja 1894


Oglas-


Dana 12, Veljače tek. god. u 11 sati prije podne obđržavaće se prodaja dole
označenih stabala samo putem pismenih ponuda i to:


U Radinskoj 438 hrastovi 18 brestovi procjenjeni na 13219 for. u Vratičnoj
1651 hrastovi 11 jasena 106. brestovi i inih 30 komada procjenjeni na 83051 for,
u Varadinu 792 hrastovi 23 jasena i 19 brestovi procjenjeni 19445 for.


Ponude propisno sačinjene obložene sa 5"/^ žaobine imaju se do 11 sati pre
podne kazanog dana podpisatom uredu predati.