DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 5     <-- 5 -->        PDF

— 83 —


A što je snašim šumarskim-domom ? I glede toga mnijemo, da požurkivanje
s naše strane samoj stvari škoditi neće. Naša solidarnost i naš stališki
ponos neće dozvoliti, da se to pitanje makne s dnevnoga reda. Pa dok ćemo
mi u posebnoj stavci našega listka drage volje za razpravu tog predmeta poslužiti
prostorom, to neima dvojbe, da će se gg. sudrugovi svojimi prinosi i
odjavljivati. Ti ođzivljaji neka su prema našim s kromnim prilikam čedni, ali
neka su živi i trajni, pa ćemo se dočekati ako bog da svremenom, i vlastitog
prikrovja.


Još nam je jedna na srdcu. A to su naši lugari kao članovi đružtva. Mi
se smatramo upravo obvezani, da im se za njihovo sučlanstvo shođnim sadržajem
lista odužimo. Pokraj toga što ćemo nastojati da proširimo listak, spremni
smo listu dodavati posebni za njih prilog, od pol do cjelog tiskanog tabaka.
Taj prilog imao bi sadržavati sustavno poredane članke, znsjecajuće strogo u
njihov djelokrug, i u vršenje njihovih službovnih dužnostih.


A upravo ti naši pomagači potrebuju najizdašnije upute i poduke. Cim će
oni biti svjestniji svojih dužnosti i dorasliji svojem zadatku, tim će nam biti
njihova pomoć od veče koristi. Pa ćemo tako unapredjivati i probitke vlastite
službe, moći ćemo uštediti mnogi trud i napor, izgubljeno vrieme posvetiti
zahvalnijem poslu, ako si lugarsko osoblje bolje naobrazimo i podučimo. Zato
će nam dobro doći sastavci te ruke, za koje će se danomice u praktičnoj
službi dovoljno podatakah naći.


Mi smo samo iskreni, kad priznamo, da je s originalnimi radnjami kod
nas za sada jošte jako težko. Na koliko se iste i dadu pisati o stručnoj upravi,
uporabi, o našem kućanstvu i t. d. to je obradjivanje tehničkog, a naročito
uredjajnog diela struke veoma mučno, jer nam manjkaju posljedci sistematičnih
iztraživanjah i radnjah u režiji.


Usuprot svega toga smatramo se ovlaštenimi apelovati na onu p. n. gg.
sudrugove, koji se tečajem skoro jednog decenija bave radnjami oko uredjenja
šumskog gospodarenja spozivom, da nam posliedke svojih iztraživanjah i razmatranjah
za objelodanjenje u strukovnom organu na razpoložbu staviti izvole. Pa
ako i je suradničtvo više manje odvisno od osobne naklonosti prema listu i
i stvari samoj, to držimo u interesu struke potrjebnim, da se toliko godišnji
rad nepohranjuje u spremištih gosp. uredah, već da se učini putem družtvenog
organa pristupnim studiju đružtvenih članova.


Kako nam veći dio strukovnog pomladka, na žalost, nerazpolaže znanjem
njemačkog jezika u onoj mjeri, koja je bar za sada još bezuvjetno
potriebna za upodpunjenje stručnog znanja, to ćemo nastojati, da sve važnije
strukovne pojave bud u izvanjskih stručnih listovih, bud u časopisih, u
prievodu saobćimo.


Saobćivati ćemo i ocjene o izašlih strukovnih djelih, da tako poslužimo
onim članovom, koji će si dotična djela nabaviti, ili se o znanstvenoj njihovoj
vriednosti htjeti još prije nabave uputiti.