DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 46     <-- 46 -->        PDF

— 124 —
Lovstvo.


Dolazak šljuka! Kako topli jug i blago sunce zimu sve to vifie potiskuju, na
javiti če nam se dugokljunke do koj večer svojim psikom, na putu s juga na sjever.
Molimo gg. sudrugove da nam jave, kada i gdje je prva šljuka opažena?


Sa drvarskog tržišta.


Iz Trsta izvezeno je u prosincu p. g. 586.607 komada duga, manje za 203.000
komada prema istom mjesecu godine 1892. — Iz Rieke izvezeno je 4,983.550 komada,
prema istomu mjesecu godine 1892., manje za 1,645.000 komada.


U obc´e izvezeno bje godine 1893. iz Trsta 7,017.572, a iz Rieke 53,060.843
komada duge što čini ukupno 60,078.415 kom. — Prosjek zadnjo-deset-godišnjeg
ukupnog izvoza dugah iznosio je godišnje 50,411.193 komada.


Ukupno gibanje uvoza i izvoza hrastovih dugah u godini 1893. iz Austro-Ugarske
predstavljaju nam sljedeći brojevi: Izvoz se je prema godini 1892. povećao jer je
od 47,000.000 poskočio na 60,0.00.000 (prema 67,0o0.000 u godini 1891. — No
sva ova povišica izvezena je iz Kieke (53,000.000 u godini 1892.), đočim je izvoz
preko Trsta i opeta, ako i neznatno spao (7,017.000 prema 7,200.000). U Francezku
izvezeno je usuprot povišene uvoznine na duge opeta 51,000.000 (god. 1892. samo
29,000.000, a godine 1891. 61,000.000). Izvoz u Italiju je spao (6,800.000 prema
9,000.000) pa se pričinja da sav uvezeni material godine 1892. u godini 1893. usuprot
ogromnog izvoza vina odmah, poradjen nije. Izvoz u ostale zemlje jest više manje neznatan.
Sve u Trst uvezene duge proizvedene su u Austro-Ugarskoj. —


Različite viesti.


Umorstvo lugara Iz osvete. 18.siečnjao. g. ubijen je lugar urb. obć. Markuševec,
Tomo P a p e c. Drugog dana prije podne izašlo jes uđb.-liečničko povjevenstvo u selo Popovec,
da preduzme razudbu mrtvog tiela ubijenog lugara Tome Papca i ostale nuždne izvide. Od
strane suda bio je sudac iztražitelj g. A. Biskontini i zamjenik kr. đržav. odvjetnika


g.
E, vitez Gayer, te liečn. vještaci gg. dr. Mašeg i dr. Figantner.
Liečnici su pronašli na ubijenom više ozledah. Sve su ozlede na glavi i licu.
Smjer ozleda\i je taj, da su ozleditelji stajali iza ozledjenog. Ozlede su zadane stranom
oštrim, n stranom tupim oruđjem. Na stražnjem dielu glave je lubanja sasvim razmrskana
i mozak povriedjen. Ta ozleda je bila smrtonosna i zadana je sa više udaracah.
Revni oružnički stražmeštar Luka Draženovi d i još trojica oružnikah tražili su
Kitavu noć krivce u Vidovcu.
Oni su izvidjeli, da je dana 17. siečnja o. g. bilo više Vidovčanah u šumi po
drva, pa da su se u šumi „Vitlenica", gdje je lugar ubijen, sastali. Da li su Vidovčani
došli slučajno ili dogovorom u šumu toga dana u većem broju, još se nezna.
Seljak Breko Turči n rekao je u šumi svojim su-seljanom, da je lugar Tomo Papec
u šumi, da bi ga trebalo ubiti. On i još dvojica počeli su kvacati po drvu. Ubijeni
lugar čuo je zvuk sjekire u svojoj šumi, te je do njih došao. Sad su ga brada Štetan
i Mato V e č e r i n pograbili i sjekirami tukli. Kad je lugar na zemlju pao, udarili su
i drugi jošte po njemu, dok nijesu opazili, da je mrtav, a na to su svi otišli kući.
Već 21. siečnja dopratili su oružnici u uzište suđb. stola Štefana i Matu Večerina,
Breka Turčina, zatim Luku Večerina, Franju, Andru i Luku Jamrešića, koji
su takođjer bili u šumi, te su sumnjivi, da su sjekirami tukli Tomu Papeca.
Ljudi u Popovcu vrlo su uzrujani radi ovoga dogodjaja proti Vidovčanom.


(Nar.
Nov.)