DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 45     <-- 45 -->        PDF

- 123


Šumarsko i gospodarsko knjižtvo.


Izašle 8U slieđede nove knjige:


Da s Bahergebirge . Eine monographische Stuđie mit besonđerer Beriicksichtigung
der Forst unđ Jagđwirtschaft und Touristik. Von Karl Hiltl, Gtiterdirector.
Druck von J. & R. Bertschinger in Klagenfurt. 1893. Kritika je ovu monografiju povoljno
ocienila, a mi ju kap ugodno štivo preporučamo, osobito sudrugovom sjeverozapadnog
diela naše domovine (Zagorje).


Adf. Trientl, „Die W a Iđ w i rtschaf t in đen Alp e nlandern, insbesondere
in Tirol". 8". (77 S.) 1893. Innsbruck, Wagner. 60 Pf.


Von Train „´VV´eidm au s-Praktica". Ein Lehrbuch fiir angehende und
ein Handbuch fiir geubte Jager und Jagđfreunde. 6. Aufl. Titelbild und 150 Abbildungen
im Texte. Leipzig 1894. Edgar Herfurt & Co. In Sportbanđ gebunder Mk. 10.


Der vollstanđige Vorsteh- unđ Gebrauchsliund, seine Zuchtung,
Erziehung, Dressur und Fuhrung, von kon. Oberforster, F. Worz. II. Auflage. 28 Abbilđungen.
Munchen, 1894. Heinrich Eillinger. Geb. Mk. 3´40. — Ako i imade u
topogleđnom dielu književnosti malo knjigah tako dobrih, kao što je gornje dielo, prera
pisano kratko i pregledno, to bi mi prijateljem lova s prepeliSari i uzgojiteljem pasah
kao i poSetnikom ipak više preporučili dielo: „Der Vorsteb-Hunđ von Friedrich Osvalđ"
pošto je ovaj obširniji i pregledniji. Uputa u izvježbanju psa kao i onaj dio knjige,
koj govori o bolestih psa, upravo su majstorski pisani. Dresiranje psa po Oswaldu, a
i razumjevanje koje je za vodjenje mladog psa bezuvjetno nužđno, pojimati de svaki
lovac već iza prvoga pročitanja Oswaldove knjige.


Die Porsteinrichtung. Von Dr. Friđ. Judeich, kijn. siicbs. Greheimen Oberforstrath,
Direetor der Forstakađemie zu Tharand. Fiinft e vermehrte und verbesserte
Auflage. Mit einer Karte in Parbendruck. Dresden 1893. G. Schonfeld´s Verlag. 8".
544 S. Preis M. 10. — Kritika je i ovo izdanje popratila povoljno, akoprem je isto
za 30 stranicah obširnije od zadnje naklade. Osobito se ističe okolnost, da je Dr. Judeich
znao nepristrano razpraviti nauku o čistom prihodu. Potriebu formulah izpričaje
kao nuždnu posljedicu kratkog izražaja i opisa temeljnih načelah. Mi Dr. Judeicha
pobližje opisivati netrebamo, jer je isti gg. sudrugovom dobar znanac. No obzirom na
osobitost stjla Juđeichovog, kao i obzirom na, istina kratki i precizni, ali baš zato
nješto težje shvatljivi način njegovog pisanja, mi ga početniku kao naučnu knjigu preporučiti
mogli nebi. Ovomu <5e više pruditi, ako uređjenje šumah odpočne učiti po
knjizi: Die Betriebs- unđ Ertrags-Regulirung der Forsten von Dr. Carl Grebe, koja
je pisana lagljim slylom, i providjeua s više primjerab. — Iza toga bi istom valjalo
početi čitati Judeicha, kojega u ovom najnovijem izdanju gospodi starijim sudrugovom


rado priuštujemo.
Fiala, Mus-Cu s tos-Adj un c t Frz., ,,Ein botanischer Ausflug in
die Klek-Planina. Lex = 80. Wien, C. Gerolđ´s Sohn. 40 Pf.
Derselbe, „Beitrage zur Pf lanzenge o graphie Bosniens u. đer
Herzegovina. Lex. = 8". Mk. 2.
Derselbe, „Zwei interesante Nadelholzer đes bosnischen


VValdes". Eine Aorist. Schilderung, Lex. = 8". Mk. 3.
Pred hod na književna objava. Umoljeni, saobčujemo p. n. gg. čitaocem
ravnanja radi, da g. J. Ettinger umir. kr. šum. nadzornik kat. procjene, đovršuje djelo
0 lovstvu. U tom djelu uzet je osobiti obzir na Hrvatsku i Slavoniju, pak bi dotična
knjiga imala služiti kao pomoćnica kod obuke a i za samoučenje organah, kojim bi se
uređjenje i uprava lovištah povjeriti imala. Kao priručna i uputna knjiga u lovstvo
imala bi ista služiti i lovovlastnikom. Čim dobijemo prigode da uzmognemo dielo pregledati,
objaviti ćemo o njem pobližje. Ako ne bude oko illustracijah večih zapriekab,
moglo bi se đielo izdati već s proljeća.