DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 40     <-- 40 -->        PDF

- 118 —
— izstupili, ter da mnogi ođ tih izstupah nisu formalno, prema družtvenim pravilom
pravodobno niti prijavljeni, to je upravljajući odbor, izraziv svoje sažaljenje nad neobrazloženim
izstupom zaključio : dotičnu gospodu pozvati, da se u krilo đružtva, koje imade
međju prvimi svojimi zadatci takođjer braniti i zastupati stališke probitke, opeta povrate.
Ako se dotična gg. članovi do mjeseca travnja povrate u krilo družtva, odnosno
svoj ponovni pristup najave, to za taj slučaj neče imati platiti nove upisnine,
već samo godišnji prinos. Posebne topogledne pozivnice razaslati će se svakomu od
p. n. gg. bilih članovah, pak umoljavamo podjeđno našu p. n. gg. sudrugove, da
prijateljskom pobudom uznastoje oko povratka izstupilih članovah.
Nadalje je zaključeno, da se zaključci jesenske glavne skupštine shodno provedu,
ter su doznačene njeke podpore. Podjeđno je povedena razprava o načinu, kako
da se družtvena knjižnica učini članovom družtva pristupnom. — Glede toga donjeti
će se u jednoj od kasnijih sjednica zaključak, čim bude naSestar družtvenih knjiga i časopisa
sastavljen i shodno upriličen. Zapisnik o obđržavanoj sjednici donjeti ćemo,
nakon njegova ovjerovljenja u idućoj sjednici.


Podpora družtvu iz zemaljskog proračuna u iznosu od 400 for. doznačena je
družtvenoj upravi za godinu 1894. naredbom visoke kr. zemaljske vlade od 27. siečnja


0. g. br. 4112. — ko —
Zakoni i normativne naredbe.


u pogledu sastavka šumskih procienah za prodaju stabalah i siečinah putem
javnih dražbah, izdala je visoka kr. zemaljska vlada, odjel za poslove unutarnje dana
28/1. 1824. br. 4442. sljedeću svoju naredbu:


Povodom tim, što je ova kr. zemaljska vlada, odjel za unutarnje poslove, iz
podnesenih izvješćah svojih izaslanikah razabrala, da se kod obilježenja, prociene i
doznake stabalah opređieljenih za prodaju vrlo nejeđnolično postupa i u tom pogledu
kod svake imovne obćine drugačiji običaj vlada, a i ne sabiru statistički podatci odnoseći
se na prodajne ciene tamošnjih šumah, koji bi se kod godišnjih prodajah
s uspjehom za temelj procienah upotriebiti mogli, određjuje se naknadno k ovostranom
odpisu od 4. prosinca 1892. broj 57.481. što slieđi:


1, Sva za prodaju opredieljena stabla imaju se u prsnoj visini brojnim kolom
providiti tekućim brojem, nipošto pako kredom ili olovkom, budud đrvotržci ovim potojnim
tvarima običavaju obilježavati stabla kod svojih procienah, što često puta daje
povoda smutnjam, jer se konačno ne zna, koji je pravi broj stabla šumske uprave. —
Stabla imaju se obilježiti uvjek s iste strane, i to uzduž sječine, da se brojevi laglje
opaziti i naći mogu.


2, Kada se stabla kupcu doznačuju, ima se broj stabla brojnim kolom udariti
na najjačoj žili.


3, Nakon izradbe stabalah ima sječinu preuzeti od kupca upravitelj gospodarstvenog
ureda ili njegov zamjenik i šumski procienitelj u prisutnosti upravitelja šumarije
i srezkog lugara. — Tom prigodom ima se ponovno brojnim kolom udariti broj


stabla na panj, a do broja stabla godina sa dva poslednja broja n. pr.


Razumjeva se, da se imaju stabla kod doznake, odnosno panjevi kod primanja
sječine, pretući sa čekići dotičnih šumarskih uređnikah.


Kod onih imovnih obćinah, gdje nisu postavljeni posebni šumski procienitelji,
ima primanje sječine ođ drvotržca obaviti upravitelj šumarije i srezki lugar, koje uredovanje
upravitelj gospodarstvenog ureda nadzirati ima od slučaja do slučaja.