DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 4     <-- 4 -->        PDF

— 82 —


liepe i ubave naše domovine. Glede toga moramo naglasiti, da nijedna vještica
ne može biti toli neznatna, nijedan opažaj tako svagdanji, a da za uredjivanje
našeg stručnog lista nebi bio od osobite vriednosti. Da pako i ste strane poštovanim
suradnikom dopisivanje i izvještavanje što više olahkotimo, to smo naumili
sa p. n. gg. članovima družtva staviti se u živi saobćaj putem shodno
upriličenih dopisnica. Te dopisnice imale bi naime sadržavati kratke upite, na
koje bi koncem svakog mjeseca dotični dopisnik odgovorio. Pošto bi ti izvještaji
imali služiti i za sabiranje podatakah za šumarsku statistiku, to ćemo nastojati,
da za iste izhodimo bezplatnu poštarinu.


Donle molimo onu p. n. gg. članove, koji bi voljni bili staviti se s nama
u takovo redovito mjesečno izvješćivanje, da nam to prijaviti izvole, a mi ćemo
im potriebnu zahhu takovih, već frankiranih dopisnica dostaviti.


Kako je s našim stručnim nazivoslovjem zlo i naopako — znamo svi,
S druge strane naš pomladak danomice požuruje izdanje hrvatskih strukovnih
knjigah. Dok terminologija nije svrstana, i taj posao je skoro nemogući Zato
ćemo otvoriti u listku stalnu stavku pod naslovom: „šumarsko i lovačko nazivoslovje",
u koju ćemo uvršćivati one rieči, koje su u narodu za pojedine
predmete i pojmove gornjih strukah uobičajene. Do kovanicah nam iz prvine
nije stalo, jer ćemo te istom onda stvarati morati — kad nas više ne budo
pomagao živi jezik našega naroda. To će biti nuždno istom za one pojmove,
koji su narodnom životu tudji. Zato molimo p. n. gg. sudrugove, da svaku rieč
koju u svojem kraju u naroda čuju, saberu, ter da nam ju bud uz točan opis
njezinog znamenovanja, bud uz dodatak njenog značenja u njemačkom ili inom
kojem jeziku, saobće. Svakako neka se u zaporci naznači mjesto gdje je ta rieč
u porabi. A stigne li nam za jedan pojam više rieči, i to škoditi neće, jer će
se tako sabrati sinonima, pak će se u svoje vrieme kod obradjivanja nazivoslovja
lahko odabrati ono, što najshodnije bude.


Praktični dio lovne obuke, lovni izvještaji, naravoslovne i lovne crtice
morali bi zapremati po našoj želji za buduće veći dio listka. U jednu ruku
srodna nam je ta struka, a rado se o njoj čita. Polje je to pako u nas prilično
slabo obradjeno, akoprem imamo u naših lovištih jošte zanimive divljači
i zvieradi. Dok se sivi orao vije iznad ubavog Sriema, nesmiju gospoda sudrugovi
zaboraviti, da u kršnoj Lici drvlje lomi suri medo. A Podravina i Posavje
naše kriju u svojih guštarah uz gnjetela i jarebicu, još i srodaća, kunu i vidru.
Pa dok jedne razložni lovac goji, druge tamani, dok se bori za uzdržanje
svojih gojenacah i proti zapriekam i elementom, — dotle mu s druge strane
zvierokradice mirovati nedadu.


I novi je lovski zakon tuj, a mi smo svi zvani, da se brinemo o njegovoj
izpravnoj provedbi, da omjerimo njegovo djelovanje, da prosudjujemo
njegove posljedke.


Što više vjesticah o svemu tomu iz naših srezovah uredničtvu u jednom
mjesecu stigne, to će ih više čitaoci u idućem broju naći!