DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 116
Razre d
s t 0 j b i n e
20
Izraz
m u
30
a M
""" 1. op " godin
i
40 50 60
0-12 0-16 0-20 0´23 0-28
0-07 009 0-12 0-14 016
004 0-05 0-06 008 0-09
Loš 002 0-03 0-03 0´04 004


Uzmemo li primjerice, da je ustanovljena ciena tvoriva na panju u doba
sjeĆivosti (zajedno sa skuparinskim prirastom) m* sa 4 frt., a ciena m^ goriva
sa 1 frt. i da je izbrojeno na 40 godišnjoj omorikovoj sastojini, na dobroj
stojbini 40 oguljenih nadstojnih stabalah, to će u tom slučaju iznositi x — y =


3 frt. Gornja skrižaljka podaje nam za izraz ^j ^^ms t"^ojku 0´12, prema


tomu će iznositi odštetni iznos: 3 X 0´12 X 40 == 14 for. 40 nv6.


Ovako ustanovljeni odštetni iznosi biti će prema gore jur rečenom samo
približne vriednote. Ali na svaki način predstavljati će ovako dobiveni posljedci
dosta točne procjenbene brojke, pa će se pri tom načinu računanja svagda predusresti
nezgrapnim pogrješkam. — ko —


LIST^^^LIC.


Osobne viesti.


Imenčvanje. G. šumarski vježbenik Andrija Lon5arević imenovan je šumarskim
pristavom kod brodske imovne obdine sa sustavnimi berivi. — Gosp. Vjekoslav Stublić,
Šumarski vježbenik ogulinske imovne obdine, imenovan jest šumarskim pristavom kod


I. banske imovne obćine i pođjeđno upraviteljem šumarije u Klasnidu, sa sustavnimi berivi.
— Na svršetku lista doznajemo, da je kr. ug. ministarstvo za poljodjelstvo u području
kr. šum. ravnateljstva u Zagrebu imenovalo : šumarnikom, kr nadšumaru Juliju Kuzmu;
protustavnim nađšumarom, upravljajudeg nadaumara Slavoljuba Wuctba; Šumarom I. razreda
Ivana Krajnyka upr. kr. šum. u Mrkoplju; šum. vježbenicima A. Bogscba i Dr. Bora
f Ante Tomić. Jedva je tomu godina dana, što je družtveni organ donio
sliku za razvitak našega domadega šumarstva zaslužnoga pobornika, umir. c. kr. šumarnika,
Ante Tomida. U ime svih nas izrazio je naš organ sve dobre želje i čestitao
devetdesetgodišnjicu velezaslužnomu tomu starini. A to je svetčar zaslužio u pođpunoj
mjeri, jer je on bio najstariji stručnjak u našoj domovini i prvi suradnik posebne zajednice
šumarah, koja se je kao ogranak gospod. družtva ustrojila još godine 1846. !
Osim toga bio je šumarnik Tomid prvi rodoljubivi pregalac, koji je radio oko
ustrojenja našega brv. slav. šumarskog družtva. Bio mu je i prvim predsjednikom, pak
je njegovu nastojanju zahvaliti, da je družtvo uhvatilo čvrst korien te obastalo i onda,
kad se u njegovo kolo nisu još bili pribrali svi šumari, službujući širom naše domovine.
— U znak priznanja za njegov uspješni rad oko unapredjenja samoga družtva,