DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 34     <-- 34 -->        PDF

— 112 —


Tim je svršena specijalna debata ovoga zakona. Ja današnju sjednicu
zaključujem, a buduću uričem za sutra dne 6. veljače u 11 satih prije podne
s ovim dnevnim redom: treće čitanje osnove zakona, kojim se uredjuje stručna
uprava i šumsko gospodarenje u šumah stojećih pod osobitim javnim nadzorom.


Tim dižem današnju sjednicu.


(Konac sjednice u 11 satih 40 čas.)


Kako ćemo procjeniti štete počinjene po divjači gulenjem
kore ?*


Gornjo-austrijsko lovo-zaštitao družtvo izdalo je lanjske godine obrazac za
ustanovlivanje štetah počinjenih po divjači na zemljištu stojećem u ekonomskoj
uporabi. Tom zgodom je isto preporučilo, da se bilježke i obračunavanja
procjenah pregledno sastavljaju, kako bi se time s vremenom polučio jednoličan
postupak, kojeg do sada nije bilo u tom djelu poslovanja dotičnih organah.´


Izdanje toga obrazca dosta je važno, a nemanje važnim mora se smatrati
i izdanje naputka, po kojemu bi se olahkotilo procjenjivanje štetah što no ih
divjač počinja u šumah, a naročito: gulenjem kore. Ako se ove štete i neprocjenjuju
tako često kao štete po divjači počinjene na težatnom tlu, to je zaobračunavanje
onih od potriebe izkustvo i strukovna vještina ter poznavanje
zasadah računanja vriednosti šumah; dočim toga za štete počinjene na ekonomnom
zemljištu nije treba, pošto je ovdje ustanovljivanje odštetah lahko i
jednostavno. Potreba za izdanje tog naputka ukazuje se tim večom, što se
dogadja, da često političke oblasti kod ustanovljivanja odštetnih iznosah za štete
počinjene po divjači u šumah upotrebluju kao vještake samo ekonome, što se
osobito onda dogadja, kad se istodobno radi i o ustanovlenju odštetnih iznosah
za štete počinjene na težatnom tlu. Da ta gospoda niti samo približno izpravno
neznadu procjenivati štetah počinjenih u šumah, uetrebamo istom naglašivati.
Neće zato biti suvišno da razpravimo o načinu kako će valjati postupati kod
samoga ustanovljivanja štetah počinjenih gulenjem kore, kao i o načinu kojim
ćemo si dotični računični oblik ustanoviti. No svakako moramo iztaknuti, da
nam ta oba pomagala neće pružiti jamstva za bezuvjetnu izpravnost pro


* Gornji članak donosimo po „Oester. Forst-Zeitung". I ako se načela u njem
razvita, nede kod nas u cielom obsegu uporabiti modi zato, što u nas jeleni i lanjađ
ter umjetni ogoji crnogorice nisu tako na gusto posijani kao izvan granicah naše
domovine, to smo mislili, da demo š njime gg. čitateljem dobro poslužiti radi upute, koju
nam isti pođjeluje za slučaj, da budemo kao vještaci takovim ili sličnim procjenam
prizvani. Uredničtvo.
´ Vidi br. 2 „Lovačko-ribarskoga Viestnika" br. 2. god, III.