DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— 111 —


Bilj. đr. Ljudevit Švarc: (čita §. 12.)


Predsjednik: Prima li vis. sabor §. 12.?


(Prima.)
§. 12. je primljen.
Bilj. dr. Ljudevit Švarc: (čita §. 13.)
Predsjednilc Na ovaj §. 13. podnio je g. zast. Šumanović sliedeći izpravak.
Bilj. dr. Ljudevit Švarc: (6ita): Da se izostave rieči „drvljem obraslih",


ter da se iza §. 1. umetne ,i §. 3."
Predsjednilc: Rieč imade g. zast. Šumanović, da obrazloži svoj izpravak
Zast. dr. Svetislav Šumanović: Visoki sabore! Predlažem, da se izostavi


rieč „drvljem obrasli" iz istih razlogah, koje sam spomenuo kod §. 4. Pred


lažem nadalje, da se doda uz §.
1. još i §. 3., a to je potrebno nastalo, što


je §. 3. dobio posebnu stilizaciju
i ustanovio novu kategoriju šumah odnosno


pašnjakah i radi podpunosti potrebno je s toga, da se §. 13. pozove na §. 3.
Predsjednilc Rieč imade g. izvjestitelj.
Izvjestitelj dr. Alexander Egersdorfer.
Pristajem na izpravak g. zastupnika Šumanovića.
Predsjednik: Pošto je g. izvjestitelj pristao na izpravak g. zast. Šumanovića,
pitam vis. sabor, da li prima §. 13. po predlogu odbora sa izpravkom


g. zast.
Šumanovića.
(Prima.)
§. 13. primljen je po predlogu odbora zajedno sa izpravkom g. zast.
Šumanovića.
Bilj. dr. Ljudevit Švarc: (čita §. U.)
Predsjednik: Prima li vis. sabor §. 14.?


(Prima.)
§. 14. je primljen.
Bilj. dr. Ljudevit Švarc: (čita §. 15.)
Predsjednik: Prima li vis. sabor §. 15.?


(Prima.)
§ 15. je primljen.^
Bilj. dr. Ljudevit Švarc: (čita §. 16.)
Predsjednik: Prima li vis. sabor §. 16.?


(Prima.)
§.16. je primljen.
Bilj. dr. Ljudevit Švarc: (čita §. 17.)
Predsjsdnik: Prima li vis. sabor §. 17.?


(Prima.)
§. 17. je primljen.
Bilj. dr. Ljudevit Švarc: (čita §. 18.)
Predsjednik: Prima li vis. sabor §. 18.?


(Prima.)
§. 18. je primljen.