DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1894 str. 3     <-- 3 -->        PDF

Br. 2. i 3. u ZAGREBU, I. ožujka 1894. God. XVIII.


P. n. gospodi čitateljem!
Upravljajući odbor našega družtva povjerio je svojim zaključkom stvorenim
u sjednici od 21. siečnja o. g. vodjenje posalah oko uredničtva
družtvenog organa, podpisanomu.


Na taj zaključak ponukala je uprav, odbor i ustanova §. 13, družtvenih
pravila i ljuta boljetica dosadanjeg urednika, koja ga je, kako se bojati, na
dulje vremena uz krevet prikovala. Osim toga se predvidjalo, da isti obojeg poslovanja:
družtvenog tajničtva i ureduičtva lista, sam za dugo svladavati nebi
mogao.


Ta je odluka družtvenoga odbora po podpisanoga u velike častna. Usuprot
toga bilo je podpisanomu težko odvažiti se, da preuzme namjenjenu mu zadaću;
a to s toga: što se boji, da mu uz najbolju volju i najveću spremnost
neće dostajati fizičuih silah, da pokraj svoga zvaničnoga poslovanja opravda još
i ona očekivanja, koja su u nj´ ste strane postavljena.


Osim toga jest podpisani čvrsto osvjedočen, da će interesi družtva i
lista biti tada pođpunoma zaštićeni, kada će poslovanje oko istih prestati biti
ovisno od diletantskog zanimanja osobah, koje ovdje samo prelazno i po slučaju
borave. Cieli družtveni život ustalit će se pako istom onda, kad će oba
ta zadatka vršiti moći osoba, koja će razpolagati uz nuždna svojstva, jošte i
dovoljnim fizičnim vremenom, da se uzmogne trajno i posvema posvetiti družtvenim
poslovom.


Prema iztaknutom lahko nam je naglasiti, da mi naklonjenu nam počast
i preuzeto breme smatramo samo prelazuim i privremenim, ter da
smo spremni isto odložiti onim časom, čim bi nam nestalo povjerenja bud
družtvene uprave, bud družtva samoga.


U stvarnom pako pogledu moramo uspješno poslovanje oko uredjivanja
lista učiniti ovisnim od kriepkog i spremnog suradnićtva. Za ovo potonje molimo
podjedno ovime već u interesu razvoja struke i unapredjenja staliških probitakah,
svu p. n. gg. članove i sudrugove.


Netrebamo izticati, da će mnogostranost sadržaja i zanimivost našega
lista ponajprije odvisiti od saobćajah, koje ćemo primati iz planinah i lugovah