DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 9     <-- 9 -->        PDF

— 9 ^vrhovni
nadzor i rukovodi uprava, netreba bar za sada, da se šumarski telmičari
nanujeste i kod kotarskih oblastih u bivšem krajiškom podracju.


Istom kad se, kako je to zasnovano, uredi služba glede uredjivanja bujicah
morati će se za izvedbu ovih vrlo zamašnih radnjah i kod nekojih kotarskih
oblastih bivšeg krajiškog područja namjestiti potrebito šumarsko-tehničko
osoblje, koje će se tada naravno i uvrstiti i u status ostalog šumarsko-tehničkog
osoblja političke uprave.


Zemaljski šumarski izvjestitelj uvršćuje" se u status odjelnih savjetnikah
kr. zem. vlade, a šumarski nadzoriiici u status vladnih tajnikah, — a to je
opravdano tim, što se za ovaj malen broj šumarskih činovnikah nemože ustrojiti
poseban status i što bi se inače ovi urednici tek nakon dugoga vremena
mogli promaknuti u viši plaćevni razred.


Ostali šumarski tehničari zemaljske vlade, zatim svi šumarski tehničari
namješteni kod županijah i kotarskih oblastih sa<5injavaju poseban konkretualni
status.


Šumarski vježbenici neuvršćuju se u nikakov činovni razred, već im se
daje značaj kr. činovnikah i pripomoć iznosom, koji je naznačen u prilogu
ovoga zakona


Nadlugari spadaju u kategoriju službenikah, te čine takodjer poseban status.
Od šumarskih tehničarah, namještenih kod šumarskoga odsjeka kr. zem.
vlade, uvršćuje se zemaljski šumarski izvjestitelj kao ođjelni savjetnik u VI.
činovni razred; šumarski nadzornici u VIL; šumarski povjerenici u IX., a šumarski
pristavi L razreda u X. činovni razred.
Šumarski nadpovjerenici, namješteni kod županijskih oblastih uvršćeni su
u VIIL, a šumarski povjerenici u IX. činovni razred.
Šumarski pristavi I. razreda, namješteni kod kotarskih oblastih, uvršteni
su u X., a oni drugog razreda u XI. činovni razred.
Plaće i stanarine, odmjerene činovnikom pojedinih činovnih razredah, u
skladu su s ustanovami z^konah od 15. studenoga 1874., 5. lipnja 1886. i 7.
veljače 1892., kojimi su zakoni uredjena beriva činovnikah kod političke uprave.
Jedina je razlika u tom, što su za činovnike VIU. činovnog razreda obzirom
na njihov malen broj ustanovljena u ovoj zakonskoj osnovi samo dva plaćevna
razreda i to sa plaćom od 1400 for. i 1200 for.
Šumarski vježbenici dodieljeni su političkim oblastim svih trijuh molbah,
a dobivaju 500 for. na godinu kao pripomoć.
Nadlugari namješteni su kod kotarskih oblastih i beru plaću od 400 for.,
odnosno 300 for. i stanarine 60 for.
Po §. 5. imenuje zemaljskog šumarskog izvjestitelja i šumarske nudzornike
Njegovo Veličanstvo kralj na predlog bana isto tako, kao i one činovnike
političke uprave, kojim su uzporodjeni.
Ostale šumarske tehničare imenuje ban, dočim je imenovanje nadlugara
pridržano velikom županu.