DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 77     <-- 77 -->        PDF

~ n ~


izlučena, ter krajiškim žiteljem i obćinam u pođpuno pravo-vlastoičtva predana,
đoSim je druga polovica kao izkljuSivo prava vlastaičtva državi ostala.


Dobivši imovna obćiBa tako ogromni kompleks šuma, bila joj je prva zadaća,
da gospodarstvo svrsi shodno upriliči i po ustanovi §. 9. šumskoga zakona
od god. 1860. šume imovue obćine uzdrži, te da tako s ujimi gospodari
đa se potrajni godišnji dohodak osjegura, a osim toga i cim veća korist iz
šuma crpi, odnosno, da se vriednost tih šuma što više podigne.


II.
Uzgoj šumi


Da se uzmogne polučiti što veća korist iz šuma imovne obćine, pak da
se uzmognu podmiriti sve pravoužitnićke služnostne potrebe na gradjevnom i
gorivom drvu, kao i u uživanju paše i žirovine, uzet je toga radi za temelj
budućemu gospodarenju uzgoj visoke šume osim omanje površine, nesposobne
za visoko šumarenje, i takove, na kojih se je radi potrebe gorivog drva nizko
šumarenje zavesti moralo.


Srednjeg šumarenja u gospodarstvu brodske imovne obćine ueima, nu mi
ćemo se na nj osvrnuti lih radi toga, što se je potreba toga šumarenja već
sada nuždnora pokazala, a u buduće će se još i više pokazati.


1. Visoka šuma.
Pomladjivanje visokih šuma kod brodske imovne obćine izvadja se naravnim
načinom i to tako, da se pol periode (10 god.) najstarijeg zastupanog
razreda, koji se izraditi ima, izluči i dotična površina dubokimi i širokimi grabami
omedjaši, a iz uutra šume jakim pleterom ogradi i na taj umjetni način
zabrani ili stavi u zabranu, odnosno predzabranu.´ Obično se je ovakovo ograđjivanje
obavljalo u dobro rodnih godinah, ter se je s^mo razdobje pomladjivanja
protegnulo na 10 godina, t. j . cieli zabranjeni komad same razdieljen je
u 10 godišnje jednake sječine. I sada je takodjer isti postupak pomladjivanja,
samo s tom razlikom, da se više nepazi na rodnn godinu, već se godišnja sječina
poBJeče, te se prigodom dojduće rodne godine nakupi žir i onda u redove
pod motiku posadi. Kod takove sadnje mora se birati ono vrieme, koje je najprikladnije
za sjetvu, a to je svakako jesen, osobito ako je suba, jer onda u
nizinah neima^vode, ter se i one z^isijati dadu, a žir je, kad se istom pokupi,
najprikladniji za sjetvu; dočim ako na gdjekojih mjestih voda leži, mora se čekati
do proljeća, te se u tu svrhu mora žir dobro spremiti, da nebi proklijao,
jer bi se´klice izpremrežale, a onda bi se takovo sjeme u proljeću vadjenjem
korenčića´^povriedilo. Tim bi pako klicavost žira prestala. To se mora činiti i
8 toga, da žir nepromrzne ili da prigodom vlažne zime ne potrune. S toga je
čuvanje i spremanje žira najprikladnije u zemlji, a u tu svrhu moraju i
jame, u koje se žir pohranjuje, na suhom mjestu biti.