DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 74     <-- 74 -->        PDF

74 —


Vis. sabore! Pošto je dnevni red današnje sjednice izcrpljen, ja današnju
sjednicu dižem, a buduću će ureći predsjednićtvo prema potrebi, naime kad
stigne izvješće proračunskog odbora o proračunu za g. 1894.


Time današnju sjednicu dižem,


(Svršetak u 11 satih 45 ČasaJcah.)


Gospodarstvene I upravne prilike u brodskoj imovno] obćini.


I.
-Gospodarstveni odnošaji.
Posjed brodske imovne obćine prostire se po bivšoj brodskoj pukovniji.
Posjed taj obsiže u okruglom 74*000 katastralnih jutara, a leži u požežkoj i
sriemskoj županiji.


Šume brodske imovne obćine tvore u Posavju skoro čiste hrastove sastojine,
nu ima i pomješanog jasena i briesta, dočim mlađje sastojine imadu
primjese topole i drugih listača, a u pogorju nalaze se čiste i mješovite porastline
od bukve i hrasta, ter inog šumskog drveća kao neznatne primjese.


Šume ove uzete su u visoko šumarenje sa obhodnjom od 100 godina,
dočim su, čini mi se, samo dva sreza prve šumarije uvrštena u nizko,šumarenje
s obhodnjom od 30 godina i to samo u svrhu šumarenja za goriva drva
(Brennholzwirtschaft) radi podmirenja pravoužitnika i to tim načinom, da se
čistom sječom sva stabla stave na panj, koja onda buduće [godine iztjeraju
mladice.


Bara i čreta imade takodjer dosta, koji su kompleksi kao neplodno tlo
uzeti, nu kod dojđuceg pomladjivanja moći će se i ove neplodne Čestice pošumiti,
pošto je sa izsušenjem Posavine i odvodnjom bara sa kanalizacijom jur
odpočeto, ter će imovna obćina i svoje bare u državne kanale odvoditi moći.


— Posjed ove imovne obćine omedjašen je posvud sa medjašnimi stupovi, a
zabrane napose velikimi grabarai i pleterom.
Tlo i podnebje.


Sume brodske imovne obćine zapremaju većinom posavsku nizinu, osim
onih I. kot. šumarije, koje se takodjer prostiru po „Dilj-gorju".


One šume, koje su u nizini, počimaju kod Broda, a svršavaju kod Jamine,
gdje graniče na šume petrovaradinske imovne obćine. — Pošto treba da se
ponajprije upoznamo sa terrainom, na kojem sve šume počivaju, s toga ću to
u kratko opisati.