DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 73     <-- 73 -->        PDF

- 73 —
C. Stenografski zapisnik
XLIIL sjednice sabora
kraljevioah Hrvatske, Slavonije i Dalmacije,
držane dne 9. prosinca 1893.
(Fočetalc u 11 saUli 30 časahah.)


Predsjednik: Hinko pl. Francisci, I. sab. podpredsjednik.
Bilježnik: dr. Ljudevit Svare.
Od strane kr. zemalj. vlade prisutni: ođjelni predstojnici presvj. gg. Da


nilo Stanković i Vjekoslav Klein.
Predsjednik (zvoni): Sjednica počima.


Molim g, bilježnika, da izvoli pročitati zapisnik posljednje sjednice.
Bilježnik Josip Miljan; (Čita zapisnik XLIL sab. sjednice.)
Predsjednik: Ima li kakove prlmjetbe na zapisnik?


(Nema.)
Primjetbe nema, zapisnik se verificira.
Zapisnik današnje sjednice voditi će g. bilježnik dr. Švarc.


Na ovaj vis. sabor prispjeli su sliedeći podnesci:
Kr. zemalj. vlada, odjel za unutarnje poslove, predlaže na ustavno pretresivanje
proračun zemaljskih zakladah, stojećih pod njezinom upravom za


g.
1894.
Ide odboru za proračun.
Unutarnji odjel kr. zem. vlade dostavlja na ustavno prefcresivanje po
računarskom uredu kr. zem. vlade sastavljene računske zaključke ob autonom


nom budgetu za g. 1892.
Ide odboru za razsudbu zemaljskih računah.
Predsiedničtvo sabora podnaša saborske račune za vrieme od 1. siečnja


1893. do konca listopada 1893.
Ide odboru za razsudbu zemaljskih računah.
Prelazi se na dnevni red.
Na dnevnom je redu trede čitanje osnove zakona, kojim


se uredjuje šumarsko-tehnička služba kod politčke
uprave u kralj evinah Hrvatskoj i Slavoniji. Molim g. dra.
Svarca, da izvoli osnovu čitati.


Bilježnik dr. Ljudevit Švarc: (Čita prilog 40. ex 1893.)
Predsjednik: Prima li vis. sabor sada pročitanu osnovu zakona, kako je
u trećem čitanju izašla?


(Prima.)
Time je ova osnova zakona primljena, te će se podnieti
Nj. Veličanstvu na previšnju sankciju.