DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 70     <-- 70 -->        PDF

70 -


Ja moliiD, da bi se nesamo u šemi, nego i u §§. 4. i 5. dotični izrazi
prema mojem izpravku promjeuili


Predsjednik: Eieč ima gosp. izvjestitelj.


Izvjestitelj dr. Aleksandar Egersdorfer: Ja sa svoje strane pristajem uz


tij
taj izpravak.


´ Predsjednik: Pošto nitko nije proti tome izpravku govorio, a sam gosp. ^izvjestitelj pristaje na to, da se može §. 3 s izpravkom gosp. zast Gjurkovića
primiti, pitam visoki sabor, prima li ovaj §. sa izpravkom g. zast Gjurkovića?


(Prima).


§. 3. primljen je sa izpravkom g. zastup. Gjurkovića,


Bilježnik đr Ljudevit Svare (čita §, 4.).


Predsjednik: I na ovaj §. 4. odnosi se izpravak gosp. zast. Gjurkovića.
Pošto je već isti izpravak usvojen kod §. 3., samo se po sebi razumjeva, da
se taj izpravak i kod toga §. usvoji.
Prima li visoki sabor ovaj §. sa izpravkom g. zast. Gjurkovića?


(Prima).


§. 4. primljen je zajedno sa izpravkom g. zast. Gjurkovića.


Bilježnik đr. Ljudevit Švarc (čita §. 5.).


Predsjednik: Ovo isto vriedi i za ovaj §. 5., stoga pitam: Prima li vis.
sabor §. 5. zajedno sa izpravkom zast. g. Gjurkovića?


(Prima).


§. 5. primljen je sa izpravkom zast. Gjurkovića.


Bilježnik dr. Ljudevit Švarc (čita §. C).


Predsjednik: Na ovaj §. podnio je zast. dr. Pliverić sliedeći izpravak.


Bilježnik dr. Ljudevit Švarc (čita):


,Na predlog odbora da se u §. 6. izpuste u prvoj alineji posljednje dvie
rieči „te mora" i da se briše čitava druga, treća i četvrta alineja toga §.


predlažem, da se mjesto po odboru predložene prihvati sljedeća stilizacija kao


izpravak:


„te dokaže, da je kao redoviti slušatelj polučio podpunu akademičku naobrazbu,
i nakon dvogodišnje šumarske prakse položio državni izpit za samostalno
vodjenje šumskog gospodarstva. Tko pak želi polučiti mjesto, s kojim
je skopčan VI, VIL, VIII. i IX. činovni razred, mora povrh toga izkazati, da
je najmanje osam godinah bio u praktičnoj šumarskoj službi".


Predsjednik: Rieč ima g, zast. Pliverić da obrazloži svoj izpravak.


Dr. Josip Pliverić: Visoki sabore! Punim pravom se prigovara zakonom


i stilu, kojim mi juriste običavamo svoj posao obavljati, da neodgovaraju smislu


jezika hrvatskoga.


Ja to priznajem, te si mogu to protumačiti, prem da neođobravam, da
tako za buduće ostane. Naši stari juristi nisu bili tako sretni, da hrvatski
jezik uče inače nego, kako no se kaže, od svojih materah; drugi koji nisu tako
stari juriste imali su prilike u manjoj mjeri učiti naš hrvatski jezik. Istom
mladja generacija juristah imade tu sreću, da jezik hrvatski u školah od pr