DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 69     <-- 69 -->        PDF

- 69 -^
uredjuje^šumarsko-telimčka skžba kod političke uprave u kraljeviuaii Hrvatskoj
i Slavoniji, primi za podlogu speciaine debate, neka izvole ustati.


(Ustaje većina).
(Osnova zakona primljena je većinom glasovah).
Prelazi se na specijalnu debatu. — Molim bilježnika gosp. dra. Švarca,


da izvoli pročitati naslov.
Bilježnik dr. Ljudevit Švarc: Čita naslov. Vidi prilog 40.)
Predsjednik: Prima li vis. sabor naslov kako je pročitan?


(Prima se).
Naslov je primljen.
Bilježnik dr. Ljudevit Švarc: (Čita § L)
Predsjednik: Prima li vis- sabor § 1. ?
(Prima se).
§ 1. je primljen.
Bilježnik dr. Ljudevit Švarc: (Čita § 2.)
Predsjednik: Prima li vis, sabor § 2.?
(Prima se).
§ 2. je primljen.


Bilježnik dr. Ljudevit Švarc: (Čita §. 3.)
Pledsjednik : Molim, da izvolite pročitati i prilog k tomu paragrafu.
Bilježnik dr. Ljudevit Švarc: (čita: Prilog k §. 3.) „Osobni i plaćevni


šema šumarskih tehničarah i nadlugarah kod političke uprave.
Predsjednik: Na ovaj §. podnio je nar. zastupnik gosp. Gjurković sljedeći
izpravak.
Bilježnik dr. Ljudevit Švarc (čita:) „Predlažem, da se §§.4. i 5 na mjesto rieči
„šumarski nadnadzornik" uvrste rieči „zemaljski šumarski nadzornik I. razreda"
a mjesto rieči „šumarski nadzornik" uvrste rieči „zemaljski šumarski nadzornik
II, razreda".
Predsjednik: Rieč ima zast. gos. (jjurković, da obrazloži svoj izpravak.
Gjuro pL Gjurković! Visoki sabore! Ja sam slobodan izpravak podnieti
na ova dva izraza, koja su ustanovljena već po §. 3., a po ovoj šemi u §§. 4. i 5.
Ja mislim, da taj izraz „šumarski nadnadzornik´´nekako hrdjavo zvuči i što
više nije sasma sustavno sastavljen, jer da se prevodom poslužim ova prva rieč
„nad* znači „ober", a ona druga „nad" znači „iiber". Nu ostavimo to, svakako
se ovaj „nad" dvapu t hrdjavo čuje i s toga bi predložio, da se ta
rječica ^nad" izostavi, a to se može u toliko lakše učiniti, jer u šemi pod b)
i c) onako se imenuju „županijski šumarski nadzornici% a kod kotarskih oblastih
stoji „kotarski nadzornici´´. Za to mislim, da bi sgodno bilo, da se pod litera
a) najprije umetne „zemaljski šumarski nadzornik^ a onda, da se mjesto „nadzornik I.
i IL razreda", kaže zemaljski šumarski nadzornik I. i II. razreda, jer i onako
u ostalih djelovih ove šeme stoji .županijski nadzornik I. i II. razreda", a u
literi c) „kotarski šumarski I. i IL razreda".