DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 66     <-- 66 -->        PDF

— 66 "
ćinu, dakle odlučujući dio zakonodavnog tiela, imađete takodjer sustav, kojega


se u ovoj zemlji držite i kojega promičete i što više jače stežete svoju domo


vinu u postojeću državnu organizaciju.


Dakle mi promičemo jedan sustav, valja onda radimo nešta ? Kad nebi
ništa radili, kako bi mogli promicati taj sustav? A isto tako i sam gosp- zastup,
križki kaže, da oni neće sudjelovati kod našeg rada, jer ako ćemo, kaže dalje,
sudjelovati kod rada većine, onda ćemo obavljati njezine poslove, a nećemo braniti
svoje stanovište; ako kritiziramo vaš rad, nemojte misliti, da idemo proti
vašim osobam i t. d. Ako kritizirate naš rad, onda valja nešta radimo; a opet
kažete, da ništa neradimo. Nu tu je po sriedi nešta drugoga. Gospoda ovdje
ovaj put, kao što toliko putah, opeta ne misle ovako kako govore, oni sami
ništa nevjeruju, da mi ništa neradimo. Oni dobro znadu, da mi radimo i ugodno
bi im bilo, da mi manje radimo. Možda su već i oćutila posljedice našega
rada. (Dr. Amruš: Pred sudom smo bili. Vi ste pomogli.) Ja sara pomogao,
koliko sam mogao.


Dakle gospoda valjda su oćutila naš rad i valjda vjeruju u njeg kad ga
osjećaju. Da im je neugodan, to vjerujem.


Gospoda drugačije kažu, kad prelaze na pravo istinsko polje, kad onu
tvrdnju napuste, koju su bacila samo da bude fraza izbačena. Kad se vrate na
istinsko polje, onda kažu, kako kaže gosp. zastupnik križki: nego vas želimo
poticati na stvarni i uspješni rad, da narod imade koristi. Oni dakle priznaju,
da radimo, nego samo drže, da je taj rad nekoristan.


Ako tako govore, onda to imade smisla, onda se ne negira ono, što eksistira,
već nam se samo prigovara, da naš rad nevalja, a zašto ne? Jer nije
tobože koristan. A zašto nije koristan? Tu kaže g. zastupnik sisački zato, jer
idemo zatim, da učvršćujemo postepeno državni organizam; a g, zast. križki
kaže, da zato nije koristan, jer da mi time radimo proti duhu hrvatskomu, da
taj naš rad ide proti hrvatskoj struji.


Gospodo! To je onaj stari recept gospode s one strane ljevice. (Glas na
ljevici: Uvjek isti.) Jest, uvjek isti; odmah dete vidjeti, kako je isti.


Gospoda s one strane (ljevice) nisu mnogo naučila, a zaboravila nisu ništa
kako već rekoh (Odobravanje, Smieh), oni imadu uvjek iste kunststiickele, uvjek
istu eskalnotažu. (Na desnici: Tako je! Istina je!) Kažu Hrvati mjesto mimjesto
naša, kažu Hrvatska ; mjesto mi, kažu narod hrvatski ; mjesto naš duh^
govore duh hrvatski. (Odobravanje. Na desnici: Tako je!) I tako je kod njih
uvjek. Na taj način moga oni sve dokazati, jer jednostavno i bez razloga i bez
dokaza tvrde, da je hrvatski narod, hrvatski duh i hrvatsko domoljublje samo
u njihovih rukuh. (Zast. dr. Amruš: Mi trpimo.). Ali nije dovoljno to samo
tvrditi, to valja i dokazati, dokažite, da je vaš duh, duh hrvatski, dokažite da
ste Hrvati samo vi, dokažite daje vaša idea, hrvatska idea, dokažite da ste samo
vi hrvatski narod, dokašite to; dok vi dokaze nedoprinesete o tom, dotle ja poričem,
da vi zastupate hrvatsku domovinu, dotle kažem, da vaš duh nije hrvatski duh,´
da vaše domoljublje aije hrvatsko domoljublje. (Burno odobravanje na desnici