DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 65     <-- 65 -->        PDF

^ — 65 --^


zastupnik kaže ovdje: kako vlastelin ja bi strepio od te osaove, ja nezmm


što me čeka od naknadnih naredabah itd., dakle oo strepi.


Nu po njem ta je osnova preuranjena, jer nije m pet pitanjali generala
Monteciiculia prije odgovoreno. Oa kaže: Zašto ste ju preuranjenu đonieli,
mnogo bolje bi bilo, da bi dotle vladali đosadanji zakoni i da bi vlada
naredbenim putem učinila u ovoj struci što je potrebno. Dakle on strepi, ali
zazire od zakona i želi, da vlada naredbenim putem to uredi. Ja neznam je li
je to samo protuslovje ili goji li možda gosp, zastupnik želju, da naše vlastelinstvo
stavi u trajno stanje strepenja, jer on hoće sve to naredbami urediti,
a pred njima se mora — kaže strepiti,


Gosp. zastupnik nije samo zato proti ovoj osnovi, jer je ona preuranjena,
nego i zato, jer je preskupa. Nu kako on već jest uman čovjek, on odmah
dade i liek, kako će se tomu pomoći. Tu preskupu osnovu njemu je lahko u
tom smjeru poboljšati, pa daje toj svojoj osnovi izražaj tim, što veli: šumarsko
osoblje plaćeno je po ovoj osnovi slabo za čovjeka više naobrazbe. On hoće tomu
očito odmoći tim, da će bolje plaćati šumarsko osoblje. Na jednoj strani preskupa
je ta osnova, a na drugoj hoće on još povisiti plaću. Kako će to izveti
ja neznam; ali to vidim ovom prilikom opet, da gospođa nisu mnogo naučila,
ali zaboravila svakako nisu ništa. To je uviek stari recept. Kad treba kakove
izdatke učiniti, onda nisu dosta širokih rukavah, a kad je to gotovo, onda eto
graje, kako je sve skupo.


Nu kako je već preuzv, g, ban rekao i kako vis. sabor može razabrati iz
ovih mojih,riečih u odgovorih gospode s protivne strane vis. kuće bilo je jako
malo stvarnih prigovorah, jer s ovim, što sam sada rekao, izerpio sam mislim
sve stvarne prigovore, koji su izneseni. Sve drugo bilo je druge naravi, a ne
naravi stvarne. Sve se radi samo o tom, da se može izticati načelno stanovište
gosp. zast. sisačkoga i njegove stranke, koje se sastoji u tom, da oni kako
daleko im samo sile sizale budu i što god moga, da li mnogo ili malo, da sve
svoje sile upotriebe za to, da te osujeti svaki plodan rad sa ove strane vis.
kuće (desnice). To je svrha i temeljna njihova misao. Ta temeljna misao došla
je u njegovom govoru do jasna izražanja. Ali kao što su govori gospode s one
strane vis. kuće medju sobom u protuslovju, tako vidimo iz govora pojedinacah
protuslovje. Tako nam gosp. zastupnik križki predbacuje, ne samo ovaj put,
nego već toliko putah je to učinio, da mi absolutno ništa neradimo. On veli:
ali da vaša većina radi, to vam nitko nevjeruje, vi gospodo, ništa neradite, vi
samo glasujete, tko govori? Sve preuzv. g, ban, a to je dokaz, da neradite,
nego ovdje radi samo ban. Dakle mi neradimo ništa. Nu mjesto da nam se
gospoda liepo zahvale na tom, oni nas kude; jer kad radimo mi smo im oada
svakako na putu, dakle bi nam se morali zahvaliti i na rukuh nositi takove
protivnike, koji ništa nerade.


Ali da vidimo, da li oni tu misao konsekventno provode? Čini mi se,
da je i tu tako, Kao što kod njih obično biva, da si naime na skroz protuslove.
Tako n. pr. gosp. zastupnik sisački kaže: vi sačinjavate vladu i saborsku ve


5