DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— 64
On je u.pet raznih formah isto rekao. Dakle on hoće jedno da znade,


da li odgovara potrebam naše zemlje šumsko tlo, koje imamo. On to hoće


znati prije, nego li ovu osnovu iznese pred vis. sabor. Ali to mora imati neku


svrhu, jer to ipak nasmije biti puka znatiželjnost, pošto neiziskuje nikoja za


konska osnova, da se udovolji pukoj znatiželjnosti.


Zašto da znademo, da li imade previše šumskog tla ili premalo? Zašto
bi ga imalo manje biti? Ili kako on kaže, koje bi se šume u Hrvatskoj morale
saditi? Očito za to, da se takove odredbe izdavaju putem zakona ili
putem oblastne naredbe, kojim! bi se ova pitanja urediti imala, naime:
Ako ima premalo šumah, da jih mora biti više, ako jih ima previše, da se
izkrče; dakle da se zakonodavstvo, da se oblasti, da se vlada ili neznam
koji drugi javni organ zato poskrbi, da bude, ako jih je previše, manje, ako
jih je premalo, više, pa da se onda uredi obseg tla šumskog u našoj domovini.


Kraj toga je ali g. zast. veliki neprijatelj i protivnik svakog tutorstva
nad posjedom. On se sgraža, on strepi rad ovog tutorstva, koje da leži u ovoj
osnovi. Njemu je svako tutorstvo sa strane oblasti naprama pojedincem zazorno
on ga odsudjuje. Ono tako zvano tutorstvo, koje leži u ovoj osnovi, nije ni tako
rekuć tutorstvo, nego samo redarstveni nadzor svih gospodarstvenih, meteorološki
i higienskih razlogah, koje je sasmajasno razložio presv. g. odjel, predstojnik,
A ovaj nadzor nije ni ueakonjen ovim zakonom, nego sasma drugim, koji već
mnogo godinah obstoji kao valjan zakon kod nas. Ovo tutorstvo neide za tim,
da se oblastno opređieli, kolik mora obseg šumam biti, ono neide tako daleko,
da se nalaže komu, da mora na mjestu šumu nasaditi gdje je do sada nema,
ili opet da mora. postojeću šumu izkrčiti.


Nu g. zast. siački, koji je proti redarstvenom nadzoru ove osnove ide još
dalje, ide u tutorstvu pače tako daleko, da bi ista načela tutorstva i za vinograde
htio provesti. On predbacuje vladi, da ta osnova zahtjeva veliku žrtvu od


40.000 for., pa zahtjeva, da to, što se glede šumah odredjuje i glede vinogradah
provedemo. Nu danas smo mi još ipak tako slobodni, da čovjek smije
vinograd usaditi kada i gdje ga hoće, da ga smije pretvoriti u oranicu, da
smije oranicu pošumiti u vinograd itd.
Dan danas mi nitko nenalaže, da moram tri puta kopati vinograd ureda
radi, da ga moram u horu ići rezati idt. Dakako kod šumah postoji neki nadzor,
pa se tamo gleda kako tko svojom šumom gospodari, glede vinogradah ali
neima tog ograničenja. Nu g. zast. bi to htio i za vinograde, a kraj toga je
proti osnovi, jer je proti tutorstvu oblastih. Kako će on to protuslovje u
sklad dovesti?


Do tih protuslovjah došao je po tom gosp. zastupnik, jer nije nikad niti
mislio na stvarnu stranu ove zak osnove, nego samo na temeljnu točku svog programa,
samo na osujećivanje svakog plodnog rada, koju je temeljnu točkn samo
svojimimi tobože stvarnimi primjetbami kolorirao. Ali dalje: Kako on zazire
od svega tutorstva, on strepi, kad si pomisli vladu, koja naredbe izdaje. Gosp.