DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 61     <-- 61 -->        PDF

— 61 ~
-nekritiziraju, — šta više stvaraju u odboru sumnju, da su za te 2ak, osnove
prema onoj: „qui tacet, consetire videtur". Šta biva onda u saboru? Tu govore
protiv istih zakonab, o kojima su u odboru mučali. Dakle oui zaista nerade,
kako mi mislimo, stvarao, oni nerade koristno.


Ali štovana opozicija ipak nešto radi. Ona je kadra za četiri ili pet godinah
tri programa stvoriti.


To je njihova prava vještina; to je ono sredstvo, čim oni misle stvoriti
cjelokupnost i slobodu Hrvatske. Ali oni nas takovim radom nekako dovadjaju
u nepriliku, jer još danas neznamo, kojega se programa oni drže. Da li se
drže programa onog od g. 1883,, ili se drže osnove poznate i slavne adrese
1884. ili se drže njihove prve fuzije, ih onog programa, na temelju kojeg je
zastupnik: križki došao u sfcranku svoju, ili se drže maglovitog programa od
danas? (Vel. župan Kovačević: Neznadu sami, što hoće.) Time gospođa pokazuju
samo to, kako su nevjesti na. kakvom pozitivnom radu, nego samo stvaraju
programe. A ovakim putem oni padaju sve na niže i niže grane — u
njihovom pravcu dakako. Ja se nadam, da neće dugo trajati, te će biti g. zastupnik
križki u tom za otačbinu sgodnom položaju: da će svoju stranku k
nama tako približiti, da će u kakvom novom, četvrtom programu ipak biti
mjesta za koristniji i stvarniji rad tako, da ćemo se jedna i druga stranka
jedva moći razpoznati. (Odobravanje na desnici.)


Jest, većina ova ne samo svojim radom na ovom i na zajedničkom sa"
boru, pokazuje uztrajno, da joj je do stvarnoga i koristnoga rada. (Prema ljevici:)
A vi, gospodo moja, što vi radite? Vi se stavljate vazda izvan zakona,
a služite se tim zakonom pa radite onako, naopako, kako sam malo prije
kazao. Vi radite prema svemu i svačemu što postoji, vi tjerate baš politiku
inata i nemisUte nikada na koristan i stvaran rad, nego uviek radite proti
onomu, što su u ovjm vis, saboru stvara, kao što to i vaša glasila najbolje
pokazuju. Vi ste proti redu, vi ste proti radu i miru, te nema faktora u ovoj
državi, nema šta više ni faktora u cieloj Europi, proti kojemu vi, — ako isti
pokazuje prijateljske težnje napram ovoj monarhiji, — nevojujete. Ako su pako
ti faktori neprijateljski razpoloženi prema našoj monarkiji, onda ste vi na svom
mjestu i pomažete te strane težnje. (Na desnici: Tako je. — Odobravanje.
Veliki župan Kovačević: To je njihova lojalnost!). Ovakovo je vaše ponašanje
prema vanjštini, a kod kuće ovdje ste prema nama odmah gotovi sa sumnjičenjem
i podmetanjem, ter da nas pokažete: kako ništa neradimo, kao svakom
prilikom izdajemo narod, A vi obećajete vazda samo sa praznim frazama, koje
do sad niste bili kadri izpuniti, niti ćete ih ikada moći izpuniti. (Odobravanje
na desnici. Veliki župan Kovačević: Denunciraju).


Mi nećemo ni u buduće postupati kao vi. Mi stojimo kao uviek, tako i
danas na temelju zakona, ne samo u državo-pravnom pogledu, nego i na temelju
svakog zakona, ne samo u državo-pravnom pogledu, nego i na temelju
svakog zakona, koji je ovdje stvoren. A radeći na tom tnmelju, mi uživamo to
zadovoljstvo, da možemo bar na 10 godišnju prošlost s ponosom pokazati.