DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 58     <-- 58 -->        PDF

— 58 —


Dakako tako mora biti, jer je nafelo gospođe, da moraju ići za tim, đa
se u obće ništa neradi. Nemojte onda predbacivati većini, da ona neradi, jer
da ona neradi, što bi onda bilo. Da samo ja radim — ja se neću precienjr
vati, niti premalo cieniti — to nestoji, već radim ja, a radi i većina. Kad bi
se radilo o tom, đa vi imate popraviti što, onda se nebi nijedan predlog popravio,
kojega iznesem pred vis. kuću, nego se ti predloži popravljaju po ćlanovih
većine u odborih. Tko je popravio ovu zak. osnovu drugi, nego članovi
većine, jer članovi manjine nisu niti došli u odbor i tako su svoju težku požrtvovnost
narodu dokazali^ (Smieh.) Ako ćete mi dokazati, da je teže kod
kuće sjediti, nego u odboru, onda ste strašnu žrtvu doprinjeli narodu. — Ja
hvalim i nedavno sam hvalio rad onog elana vašeg, koji je sudjelovao kod
rada. Ako je tko poticao, da radite, to sam ja bio.


Nisam ja išao za tim, da neću imati sudjelovanja s vaše strane, da samo
mogu kazati, đa ova većina radi, nego sam hvalio rad vašeg ćlana baš zato,
đa uputim tim i članove opozicije na sudjelovanje kod rada. Možda i komu
nije pravo bilo od većine, da sam tako susretljivo primio predloge manjine,
ali ja sam ih primio, jer sam vidio, da su valjani. Ali vi ste taj način sudjelovanja
onemogućili i mislim da pcslje ovog prvog pokusa neće se nitko više
na taj mučan posao dati, đa što popravi, makar znao, da je stvar dobra. Odatle
se vidi, koliko je vama stalo do toga, đa se što dobra radi. Pravo imate, đa
vam nije stalo, jer se to nesudara sa stanovištem, koga zauzimate; jer i sami
ste kazali, ako dobro činimo, to tim učvršćujemo taj položaj, kojega vi morate
rušiti Ta i istina, posao će biti teži, ako se postojeće stanje učvrsti, koje
treba da porušite.


Što se tiče rada sjedinjene^ opozicije u Zagrebu ovog proljeća, to je istina,
onda se je to u prvi mah pokazao u prekrasnom razsvietljenju, ali toga vremena
smo doživjeli, kako toga sjedinjenja pravo nije ni bilo, pa đa se je tekar
za pol godine kasnije radilo samo o kakvom sporazumu i đa se još ima štošta
na tom graditi, ter da je netreba uzeti tako ozbiljno, kako se je predstavilo.
Zato ja tu stvar neuzimam takovom, koja bi imala bog zna kakova veliku
važnost. Ja sam tadašnju larmu oko tog sjedinjenja vrlo ravnodušno uzeo i
vidim, da nisam pogriešio, jer se je po malo i dosta brzo povratio svagdanji


Ml


život i danas živimo mirno bez bakljadah i razsvjetah. Ako je tko što radio
proti sjedinjenoj opoziciji i ako se u obće takova šta radi, to su pogrieške,
koje se čine kod izborah po upravnih organih. Da se te pogrieške nečine, vas
bi još manje bilo. Ja te pogrieške strogo sudim, i možete mi vjerovati, da vrlo
nerado gledam takova prekoračenja uredovne vlasti i bludnje, kojih ja niti kao
privatni čovjek nikada odobriti neću, a kamo li kao poUtičar, jer znadem, da
se tim najviše služi protivniku. Tako se je dogodilo i s ovim slučajem tog
mladića. To nije bila stvar političke naravi, nego je nespretnost šefa bila kriva,
da se je tako mogla predstaviti; jer je taj mladić u koliko je stradao, stradao
jedino radi nekorektnog ponašanja prema svom predpostavljenom. Ali učinjeno
je to u onaj čas, gdje se je taj slučaj mogao izrabiti u političke svrhe i izrabio