DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 56     <-- 56 -->        PDF

5G —


govori samo ban, a to je dokaz, da vi nerađite, nego da ovdje radi^samo ban.
Boljeg dokaza, argumentum ad hominem, vara već uemogu dati. (Zast. Fran
Folnegović: Sad ste dobili, što ste iskali. - Veliki župan Kova6ević: Strahota!
Mjerodavni sudci.)


Predsjednik: (zvoni) Molim da se ne prekida govornik.


(VeL župan Kovačević: To nije govor, to znaci bulazniti.)


Dr. Josip Frank: Time ako se traži od nas, da sudjelujemo kod stvarnog


rađa, hoće se razoružati ona misao, ona ideja, koju mi zastupamo. Jer ako mi
sudjelujemo u radu većine, mi obavljamo njezine poslove, ali nebranimo |našeg
stanovišta. Što je rekla Njeg. preuzvišeuost, da se mi držimo one: „Carthaginem
esse delenđam", mi od toga nemožemo odstupiti. U narodu se mora
ovaj duh uzdržati. Narod mora znati, da je njegova zadaća, da izvojšti slobodu
ove zemlje. Za to mi moramo svakako raditi, pa i hoćemo kod svake prilike
raditi proti vašem sistemu. Nećemo ići vama na Ijepak, već ćemo radje propagirati
svoje ideje.


Da ban ne želi imati jaku opoziciju, kako to tvrdi, o tom mogu takodjer
veoma valjan i klasičan dokaz pružiti. Nedavno bili su izbori u Zagrebu. Tu
je uslied sjedinjena opozicijah (Glas na desnici: Razjedinjena) za koje ban
žali, da nema od njeg uspjeha, bio izabran narod, zastupnikom dr. Amruš.
Što je bila posljedica toga? Drugi dan već je bio jedan činovnik računarskog
ureda, mlad čovjek, koji nije imao od česa živjeti, ođpušten, jer se je usudio
po ´svojem osvjedočenju, u tobože ustavnoj glasovati! Zar se tako postupa u
ustavnoj zemlji? Tako se štuje pravo izbora u ustavnoj zemlji? Tako se ozbiljno
govori da treba opoziciju pojačati! To znači, da je ovaj sistem protu ustavan,
da on neće dozvoliti, da se narodni duh širi, da on neće, da se širi hrvatski
duh, nego da samo stvara puke mašine proti hrvatskoj struji. (Buka, desno;
odobravanje lievo.)


Da je tomu zbilja tako, vidi se još i iz sliedećeg: Za neko vrieme kasnije
bio je opet jedan izbor u Zagrebu. Znate li, kako se je onda radilo ? Nije
li Zagreb bio onda u obsadnom stanju? (Na desnici: Nije.) Nije liše obđržavao
činovnički meeting ? Kažite mi još jednu zemlju u Europi, gdje se ovaki metingi
sa činovnici upriličuju. (Zast Svet. Kušević: Kad se navaljuje na činovnike,
oni se moraju braniti.) To su pojavi, koji pokazuju, kako vi želite, da
se ojača opozicija.


Onda još preuzv. g. ban žali, što nemamo strukovnjaka ovdje! Neka
dobro znade preuzv. gospodin, da je najveća požrtvovnost sjediti u ovih redovih.
Njeg. preuzvišeuost misli, da nije težko ovdje biti, — a kakva je to
požrtvovnost! Vi mislite, da je to tako lako izpunjavati na ovoj strani svoje
dužnosti. Gospodo! Mi nemožemo pružiti nikakovib podporah, nikakvih štipendijah
za peštanski sabor. Kako bi onda došU u naše redove drugi ljudi, nego
samo požrtvovni? Dakako takovih je težko dobiti. Zato jer nemožemo ovo dati,
što vi dajete, zato nema ovdje kod nas mnogo ovakovih silaL


Težko je proti današnjem aparatu raditi, neizmjerno težko. Dajte slobodu
izbora, pustite komu stručnjaku, da može po svojem uvjerenju raditi, pa ćete