DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 53     <-- 53 -->        PDF

— 53
kako drži, da je ova osnova nikla u nje&ijoj glavi, samo.fi/´A


đa, taj netko sti?´,
zaslugah, a mi da se ovdje zabavljamo. Ja mogu reći, da toma nrje iaki>,, uego
da smo mi dugo razmišljali, kako bi trebalo preudesiti šurasku upravu; i upravo
strućni su ljudi o tom radili i tri put je bila deputacija šumarskoga družtva
kod mene u toj stvari, moleći naime, d^ uredim organizaciju uprave šumske,
i oni su me ponukali i bodrili, da izidjem sa ovakovom zak, osnovom. Prije
nismo pristupili k ostvarenju njihove želje jedino sa financijalnoga razloga, pa
da te neprilike nije bilo, već bi odavna udovoljili toj opravdanoj želji onih,
koji su u prvom redu pozvani, da o tom sude. Nije dakle u bog zna čijoj
glavi nastala ta ideja, nego u glavi baš onih, koji su priznati strukovnjaci i
koji su baš u stručnih pitanjih prekrasan položaj u ovom stališu stekli. Nu
pođjemo li dalje, nije se samo sa stručne strane to tjeralo, nego i sa vaših
klupah sam bio mnogo putah tjeran i nukan, da se ta upravu jedan pat uredi.
Ja vidim, da nesmijem nikada s vaše strane uzeti šta za ozbiljno; jer kad se
što od vas potakne, pa ako to odmah nečinim, veli se ne činim, jer iz mene
diše protuhrvatski duh i da širim magjarsku državnu ideju i bog zna šta, a
kad dodjem sa kakvom osnovom, zlo je opet, jer je to dokaz, da širim protuhrvatski
duh i magjarsku državnu ideju. Mene to neženira, ja sam se tomu
priučio i imam izkustva, ta poznamo se, pa ja idem svojim putem, makar vi
urgirate ili ne urgirate, kudite ili hvalite, ja se nedam svesti s onoga puta,
za koji držim da je najbolji. Mislim, da i vama tako najbolje udovoljavam,
jer vi sami nebi znali pravo, šta želite, da Činim. Vi mi dajete samo onda
upute i savjete da nešto činim, kad sam već to učinio i uviek izidje, da bi
trebalo činiti obratno od onoga, što sam činio. Zato i mislim, da ni ovdje
netreba poslušati savjeta g. zastupnika, koji zahtjeva, da za 5 godinah odgodimo
uredjenje šumske uprave, pošto „koramt Zeit koramt Rath", pa da imade
nađe, da ćemo pametniji postati. Ja dvojim da ću ja sam pametniji postati, a
dvojim da će pametniji postati i oni, koji su za tu zakonsku osnovu; samo
bih mogao računati na to, da bi se gospoda mogla opametiti. (Smieh i odobravanje
na desnici.)


A na to opet težko bi računao. (Smieh). Dakle ako tako stvar stoji, ja
mislim da je bolje, da neprihvatim savjet g*>s. zastupnika, nego da što prije
provedem taj zakon, pak makar se opametili kasnije ma s koje strane. Trebat
će li, da ga za pet godina popravimo, pak ćemo ga popraviti, ali ipak mislim,
da nije nepovoljno ovo, što danas radimo. Ja neću da izgubim opet pet godinah,
ja ću izvesti danas ono, što mogu, i kroz pet godinah imati ću prilike
proučiti u praksi, da li valja ili ne valja. Ako će tu biti kakovih manah, popraviti
ću ih za pet godinah. To je velika razlika, Nu makar ja danas i prihvatio
savjet gosp. zastupnika i odgodio na pet godinah ustrojstvo šumarske
uprave, nebi ipak bliže priveo g, zastupnika stanovištu takovom, koje bi u prilog
došlo ovoj zak, osnovi i drugoj kojoj. Već dakle iz ovog razloga nemogu prihvatiti
taj predlog gosp. zastupnika, jer znadem, da kad bih ga prihvatio, da
će g. zastupnik isto tako daleko ostati od t§ zak. osnove ili od one, koju bi