DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— 51 —


Tako je vrlo slab argumeuat gosp. zastupnika, kad bi se protivio i kao
glavni šumarski izvjestitelj vlade proti ovoj zakonskoj osnovi, jei" se tim odjeljuje
od svoga stališa, što se ubi´aja medju ostale činovmke vladine. Ja mislim,
da to nestoji, jer se neodjeluje niti pravnik, koji je kod vlade od pravničkih
svojih drugovah; oni će se naći zajedno u pravničkom družtvu, a šumari u
šumarskom družtvu kao stručnjaci zajedno. Kao stručnjak ići će dakle onim
putem, na koji ga volja, nagnuće i odgoj upućuje. Na baš zato, što se ovako
ustanovljuje, dobila je ta struka tu važnost, da se glavni izvjestitelj šumarstva
kod vlade uvrštuje medju ostale izvjestitelje vladine , što do sada nije bilo.
Pruža se dakle šumarskoj struci položaj, kojega dosada nije imala, jer šumarska
struka nesamo kod nas, nego i drugdje, uviek je zapostavljana bila za t. zv.
pravničkimi strukami. Sad se svakoj struci daje isto znamenovanje.


Gosp zastupnik nadalje misli, da nevalja taj zakon zato, jer nemamo
školah za višu naobrazbu, koju ćemo tražiti od viših činovnikah u šumarskoj struci.


To je pomanjkanje, kojemu se predusresti ima tim, što mislim naskoro
izvesti predlog, kako da se današnja srednja šumar, škola pretvori u akademiju,
da se tim dade prilika mladeži, da si steče podpuno akademičko naobražeaje,
a poskrbljeno je i za one u ovoj osnovi, koji nisu mogli steći to osposobljenje,
time, što su ostali nadalje u službi i što mogu dalje napredovati. Dakle je
pravedno pomišljano i na interes onih, koji su sada u službi i na interes,
onih, koji će se još više naobraziti. Morati ćemo se pobrinuti i za lugarsku
struku; ali gospodo moja, ako mi danas osnujemo lugarsku školu, t. j . ako
idemo onim redom, kako gosp. zastupnik želi prije, nego imademo osjegurana
mjesta ja vas mogu uvjeriti, da bi ta škola prazna ostala. Mi ćemo pako najprije
organizirati mjesta, a onda ćemo se tek skrbiti, da se osoblje što bolje
izobrazi, pa kad im je osjegurana eksistencija, možemo računati, da ćemo imati
i pune te škole.


Gospodin ih zastupnik žali i zato, jer, kad izidju iz te škole, neće znati,
što da čine. Malo prije je gosp. zastupnik nabrojio užasan djelokrug šumarah,
ter predočio tim šumarom ovu zak. osnovu kao nekakav „baubau"^ a s druge
im je strane hotio da odmjeri tako malu važnost, kad na jedan put misli, da
neće imati posla ni djelokruga. Toliko neće imati djelolokruga, koliko je gosp.
zastupnik nabrojio, kad je trebao da predoči ovu zak. osnovu kao nekakvi
„bau-bau", ali svakako više, nego što je kašnje izbrojio, kad je htio kazati:
nemojte ići u te škole, jer kamo ćete biti namješteni, nećete imati posla.


Gosp zastupnik misli i veli, da bi se to moglo urediti, i da se opet
nebi imalo urediti, ali kad radimo, treba da sistematički radimo, pak ako se
brinemo za šumski imetak u zemlji, treba da se pobrinemo i za onaj imetak,
koji leži u vinograđih, tim više, što je imovina vinogradah u većem nazadku
od šumske imovine, pa bi se zato za vinograde više imali sada skrbiti. Eazlika
je u tom velika. Moram reći, da šumska imovina nije žalibože u mnogo boljem
položaju, nego vinogradarstvo i ja mislim, kad bi mi točno gledali, koliko je
štete u šumskoj imovini samo zato, što se nije kontrola vršila, naprama šteti