DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 49     <-- 49 -->        PDF

— 49 —


nikakve kontrole nad tora bogatom imovinom, a u ovoj se osnovi 1 o drugom
neradi, nego kako da se uredi kontrola nad ovim imetkom i ništa drugo. Osoulju
današnjem, koje imademo kod vlade i županijah, obilježuje se sustavno položaj
i njihovi zadatci, a više toga u tom zakonu tako rekuć niti nema. Ja mislim,
kad će biti sustavno opredieljen njihov djelokrug, da će moći mnogo bolje izvršivati
nadzor nad sumarni, nego li su to dosada mogli činiti. Stoga nije opravdana
bojazan u tom pogledu, koju je naveo g. zastupnik, košto nije opravdano
s njegove strane, da se sa mnogo gledištah boji ove nove uredbe.


Gosp, zastupnik boji se kontrole sa trane šumarskih tehnićarah, koju
vršiti imadu s obzirom na vlastelinstva; ali nema pravo, jer na vlastelinstva ovi
činovnici nemaju nikakvog upliva. Vlastelini i privatni posjednici spadaju pod
udar stanovitih odredbah šumskog zakona. Privatni posjednici šumah nepodpadaju
pod kontrolu šumskih tehničarah u nikakvom drugom slučaju, nego u
tom, kad se radi o absolute šumskom tlu, gdje se moraju šume održati u interesu
klimatičkih odnošajah, u drugom slučaju nikada nema šumarski tehničar
kontrole naprama privatnim vlastnikom šumah. Gak mislim, da se je u
tom pogledu slobodi privatnih posjeđnikah šumah i odviše pogodovalo, jer su
klimastički interesi obćenite naravi. Vrieđno bi bilo, da se taj obći interes,
koji se daje šumskom gospodarstvu, dalje uzčuva, a može se uzčuvati i putem
veće kontrole nad šumskom imovinom privatnikah. Gosp. se zastupnik boji te
kontrole sa obzirom na vlasteline i zato, jer je to osoblje slabo plaćeno, pa će
se dati podmititi. Na čast g. zastupniku, kad on o jednom čitavom stališu tako
sudi. To je vrlo žalostno, ali nije žalostno toliko po taj stališ, koliko po njegovo
to mišljenje. (Vel. župan Kovačević: Samo su oni poštenjaci). Istina, ima
iznimno Ijudih, koji su na takvom slabom moralnom putu, ali da cieli šumarski
stališ stoji na takvoj moralnoj podlozi, to je vrlo žalostno, da se je s ove strane
vis. kuće iztaknulo. (Zast. Folnegović: Ja nisam rekao, da jest tako, nego da
će možda biti.) Nije dakle danas, ali g. zastupnik misli, da će biti. Ja mislim,
ako je bilo prije, da će od sele mnogo manje biti, jer ako plaća tih Ijudih
ima upliva na moral tih Ijudih, to će jim biti sada pozicija bolja nego dosele,
jer su im plaće veće odmjerene, nego su je do danas imali.


Gosp. se zastupnik boji i sa gledišta šumah imovnih obćinah, po njegovom
mnienju imadu iste dovoljne garacije u dosadašnjih naredbah. Gosp. zastupnik
ima tuj na umu imovne obćine krajiške.


Nad imovnimi obćinami u Krajini ne imaju ovi Činovnici nikakvog upliva,
jer šume tih imovnih obćinah nespadaju pod udar i kontrolu vanjskih tih činovnikah.
Badava je g. zastupnik korteširao kod vlastelinah, a badava je korteširao
i kod krajiških imovnih obćinah, jer nad ovimi šumami neće imati kontrole
ovi činovnici. Zato je prešao preko gradskih obćinah samo onako, znajuć,
da niti nad njimi nemaju kontrole ovi činovnici, a onda se zauzeo za urbarske
šume, za koje veli, da su posjednici urbarskih šumah ljudi, koji su osudjeni
na to, da proklinju tu svoju imovinu. Možebit ima takovih ljudi, koji se žalo


4