DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 47     <-- 47 -->        PDF

koji su toj grupi pripadali ili joj pripadaju, te imadu radoga kakovu sažaljivanju;
ali što se tiče idela tih ljudi, oni se po mom iiuiieDju vide mu toli blizima
i toli. sigurnima, da ako komu možebiti i lično nije što pravo, mogu kazati:
na mjesto mene ima ih dauas stotinu, koji se rukuju. (Odobravanje na desnici.)


Za svjestna i patriotičkoga političara to je nasamo bolje nego je za njega
najveća utjeha, kad vidi, da je njegov rad glede ooog^ za čim je težio i borio
se, nadomješteno sa radom stotinah i tisućah novih silah, (Zast. Folnegović:
Ali ne iz osvjedočenja.) Zato mislim, da se širi krug tih Ijudih, koji su danas
prionuli uz taj ideal, jer se sve više širi osvjedočuuje o tom, da se nije obistinilo
ono, što se je reklo, da će se obistiniti, naime; da će se s ovim sistemom na
temelju uredjenja odnošajah izmedju Hrvatske i Ugarske širiti protuhrvatski duh.
Ona grupa unionistah malena je bila zato, jer je bilo mnogo Ijudih, koji su
imali bojazan, da će se tim putem protuhrvatski duh širiti i ustaliti u zemlji.
Ova je bojazan bila u narodu opravdana, dok se nije uvjerio, da se tim putem
neširi protuhrvatski duh. (Zast. Jakčin: I slavovski!) To nije protunarodno, jer
je Slavonija upravo tako narodna košto i Hrvatska. Kažite, da to nestoji ?
(Zast. Jakčin: Po vašem preuzvišeni!) A po našem ne? (Prigovaranje na ljevici.)
Da bi se Hrvatska nazvala Slavonija, mogla bi biti i bila bi isto, što je
i danas, to nemienja ništa na stvari. Ja mislim, da se je grupa, respective
vojska Ijudih, koji stoje na temelju ideala starih unionistah, proširila danas
tako zato, što se je narod i zemlja uvjerila, da se nije obistinilo ono, čega se
je narod bojao, da će se širiti naime protuhrvatski duh. Po tom držim, da se
je danas situacija upravo promjenila. Bilo je Ijudih prije, koji su mislili, da
mogu biti možebit dobri patrioti i unioniste, ako se manje osjećaju Hrvati, a
danas je po mom mnienju obratno, jer ako se osjećaju dobri Hrvati i po mom
mnienju najbolji Hrvati, onda su najbolji idealni unioste, koji vele, da bez saveza
sa Ugarskom nema Hrvatske. (Prigovaranje na ljevici. Na desnici: Tako
je! Vel. župan Kovačević prema opoziciji: Slabi ste momci, da bi vi što stvorili.)
Zato g. zastupnik nema pravo, da žali ljude one, o kojih veli da su bieli
robovi, ako stupe u zemaljsku službu, jer se mora pomnažati vojska protunarodnoga
duha, i protunarodnoga rada. Nu možda da je tako nekako bilo, da
su ljudi išli težko u službu, što su mislili, da će morati raditi proti svom narodu,
a to je bilo u ono doba, dok se je mislilo, da će se sa unijom sa Ugarskom
širiti protuhrvatski duh. Ali od vremena, odkad su ti ljudi vidili, da tomu
nije tako, a to najbolje znadu činovnici, koji imadu izvadjati upravne zadaće,
osjećaju, da se sa unijom sa Ugarskom neširi protuhrvatski duh, nego da se
postizavaju najljepši ideali i narodne knlture. (Zast. Jakčin: Djačka družtva
nesmiju se zvati hrvatskim!.) Mogu se zvati, kako se hoće. (Nemir i prigovaranje
na ljevici) .^


Predsjednik: (zvoni).


Ban Dragutin grof Khuen-Hedervary: Sa politikom ove gospode težko
ćemo daleko doći. Tako je i prije bilo i viddi smo, da je ta politika malo
pomogla gospodi. Ja ovo govorim zato, što bi želio, da bude jaka oporba u