DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 42     <-- 42 -->        PDF

42


đa nema meclju svima nama nikoga, koji bi se razlikovao od inmeuja malo
prije izušćenoga sa vladine stolice. Ali ja nevidim ovdje nikakvoga razmjera u
troškovih kod dotiranja pojedinih jako važnih granah narodnoga gospodarstva.
Čast i poštenje šumarstvu, ali, gospodo, vinogradarstvo u Hrvatskoj govorio
tko što mu drago, zaprema danas, ako ne važnije, a ono sjegurno tako važnu
granu narodnoga gospodarstva kao i šumarstvo.


Naše vinogradarstvo nalazi se danas u strahotnoj krizi. Posljedice te krize
mi moramo dan na dan gledati, a manje više svi ju živo osjećamo. Bolnim
čuvstvom moramo gledati, kako nam se hiljade i hiljade naroda svake godme
razbjegava iz domovine. Pa dok se za ovu samo u teoriji produktivnu instituciju
šumarskoga činovničkoga aparata žrtvuje iz našega budgeta 40^ hiljađah
for., kao redoviti trošak, za čitavo vinogradarstvo u vehkoj ovoj krizi iznosi
samo jedva 30.000 for., dočim bi mu se moralo redovito posvetiti bar toliko
pažnje kao šumarstvu, u kobnih ovih danih krize pače i desetkrat toliko kao
šumarstvu.


To me je moralo potaći na misao, da taj naš zakonodavni rad upravo
izgleda tako, kao da sad puhne jednomu ili drugomu od vlade u glavu, da
nekakovu zakonsku osnovu učini, neka ovaj sabor ima nešto raditi, pošto većina
i onako niti najmanje volje nepokazuje služiti se svojim pravom inicijative,
a manjini je to pravo poslovnikom sasvim oduzeto.


Ako ikoja, to bi predležeća osnova sigurno spadala pred županijski upravni
odbor, da ju prosudi i izpita, jer se tom zak. osaovom duboko zasieca u njegovo
upravno djelovanje. Nerazumijem nipošto, čemu se bar taj faktor, koj je
skroz skučen pod upliv vlade, nije prije saslušao.


I zato bi ja ovdje preporučio kompromis. Odbor predlaže promjenu paragrafa
u zakonu, koja ide za tim, da se tek nakon 10 godinah bude redovito
zahtjevaio od činovnika šumarskoga viša strukovna naobrazba. Razpolovimo to
i zahtjevajmo to nakon 5 godinah, ali dotle odgodimo prihvat zakonske osnove
držeć se one mudre izreke „Zeit gewonnen alles gewonnen".


Gospodo, ja sam govorio dosele samo sa stanovišta stvarnoga, meritornoga
bez obzira na političko-stranačko stanovište. Ja sam se duhom postavio
bio na desnicu ove visoke kuće i ovako govorio o ovoj osnovi.


Kao član oporbe državopravne, ja moram biti proti njoj s onih istih
viših razlogah političkih, koje je moj velevrieđni drug zast. dr. Frank iztaknuo
veoma obsežno i duhovito u glavnoj razpravi o zakonu o uredjenju javnoga
zdravstva. To isto vriedi za mene kod ove kao što i manje ili više kod svake
osnove, koja dolazi na stol ove visoke kuće. Jest! Žalibože moram priznati,
da sam dužan ustajati i proti onim zakonskim predlogom, koji bi u drugih
okolnostih najkoristniji bih, ako je njihova svrha pojačavati ovaj službeni aparat
u zemlji, koji nikakove višje zadaće nema, nego boriti se proti idealu svakoga
naroda na svietu: proti nedvojbenomu državnomu pravu moje domovine.


Ja se moram s načelnoga stanovišta izjaviti proti svakomu zakonu, koji
učvršćuje sustav postojeći, te koji omogućuje vladi, da i pojačanom snagom na