DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 40     <-- 40 -->        PDF

— 40 —


vlastelin ja bi strepio od te osnove. Ja bi se te nove mašinerije silno bojao
jerbo vidim u njoj samo tutorstvo nad sobom i neznam jos, što me čeka od
naknadnih naredabah i zakonah, a sve ovo, što mi se u ovoj osnovi nudja,
čini me strepiti pred onom kontrolom, koja može biti za mene pogubna šikanerija,
bio ja bogat ili siromak, radio dobro ili zlo. Tu se otvara polje šikaneriji
od strane upravnih oblastih, od strane takove, proti kojoj absolntno niti
lieka, niti obrane nemože čovjek naći, osobito ako se dotični vlastelin nenalazi
u milosti oblasti- A uz to i šumarsko osoblje plaćeno je i po ovoj osnovi slabo,
te je čovjek više naobrazbe, a uslied toga i razvijenih potrebštinah, imajuć
prilike na sve strane tražiti i primiti mito, izvrgnut svaki dan pogibelji, da
postane nepošten čovjek i toj se pogibelji on danas po današnjih običajih, po
današnjem moralu, po današnjem životu luksurioznom samo iznimice oteti je


kadar.


A koju ću ja kao posjednik imati korist od toga zakoija? Da ću moći
tražiti savjeta i upute od onoga, koji je namješten zato, da me nadzire i steže
u vršenju mojih pravah, bez da je ičim obvezan podupirati me u izpunjavanju
mojih težkih dužnostih. Da ću morati trpiti nad sobom, na mojem posjedu kojekakve
gospodare, koji će pod imenom lugara i nadlugara poplaviti, čitavu
našu domovinu, eksistencije dvojbene vrsti, svoje vrsti ozloglašenim! fifaiancleri
sve dotle, dok zato boljih i pouzdanijih ljudi dobiti nećete, a nećete ih dobiti
dotle, dok nema zato posebne lugarske škole. A danas još o toj školi kod nas
nije bilo ni govora.


Ja bi isto tako ustao proti toj zak. osnovi kao član imovne obćine, jerbo


neuvidjam potrebe njezine. Postojeći zakoni i naredbe davaju mi dovoljno pri


like gospodariti i upravljati rationalno i umno s mojom imovinom, jednoga go


spodara nije mi više ovdje potrebno, imadem ih i onako previše nad sobom, a


hoće li se pomoći sa onim učiteljima, što ih osnova daje, više je nego dvoj


beno za mene, jer imovna obćina mora i onako sposobne strukovne ljude uz


državati, pa jih je kadra i bolje plaćati, nego ih plaća sama ova osnova.


Isto bi ovo govorio, da sam mandatar gradske ili trgovačke obćine, a po


gotovo, da sam član koje urbarske obćine kao suvlastnik takove obćinske šume.


Gospodo! Biedni seljak, koji se zove suvlastnik takove šume, ima razloga


taj svoj imetak, tu svoju šumu samo proklinjati. Eeđovito njemu se doznačuju


drva prekasno. To je pravilo. Uslied toga on, premda imade svoju šumu, on


ili mora kupovati drva ili mora zebsti ili krasti. Što je gore sudite sami. Povrh


toga u svom lugaru on redovito gleda pijavicu, koju mora sam uzdržavati.


Platiš li mu, mitiš U ga, kradi, koliko ti drago. Neplatiš li mu, nemitiš li ga,


onda se nesmiješ u svojoj vlastitoj šumi niti sa krunicom, a kamo li sa sje


kirom dati zateći, jer se to može slučajno kod panja friškoga dogoditi, a tada


si sjeguran zatvora i globe, jer je po zakonu postojećem dosta, da proti tebi


lugar posvjedoči i tu netreba po zakonu nikakvoga drugoga dokaznoga sredstva.


Kohko će se predležećom osnovom jadno stanje takova seljaka poboljšati,


ne vidim; ja se samo imam razloga bojati, da će se odsele ustaliti