DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 39     <-- 39 -->        PDF

— 39 ™
oblika predložen. Ja si taj kotac u organizma uprave Bemogu predstaviti, oeznam,
da li je on prevelik ili premaleo, da li je preslab ili prejak, da li će
sgodao funkcionirati u toj skupnoj mašineriji. Ja samo jedno vidim, da neuvidjain,
da bi u obće bio bar sada već potreban, i da je preskup.


Dakle kad bi sjedio i u redovili većine ove visoke kuće, ja bi morao
ustati proti ovoj zak. osnovi za to, jer mi se čini preuranjena i preskupa.


Obrazloženje vladino pripovieda nam koliko imademo u našoj domovini šumah,
ter razvršćuje te šume u 5 kategorijab. To je svakako bilo nuždno znati, to je u
redu, da nam je to saobćeno, ali to nipošto nije bilo dovoljno, da se možemo ozbiljno
baciti na organizaciju ove doista važne grane gospodarstva. Po mom sudu trebalo
bi mnogo više znati, trebalobi drugih. Istiua bog nalazim i našao sam tu kojekakvih
sustavicah, s kojima se dolazi pred zakonodavno tielo sa strane visoke
vlade, ali to sn, gospodo, bila diela pojedinih odjelnih predstojnikah, udešena
prema tome, kako je pojedini ođjelni predstojnik bio časovito energičan, u koliko
je n njemu pregnula moć iniciative i upliv glavara zemlje.


0 kakovom skladnom, harmoničnom radu, radu, o kojom ja mislim, da bi
morao priličiti radnji kakovoga stroja, u kojemu je svakomu kolutiću odredjena
njegova jakost i njegova veličina, ili, da se vratim na prispodobu o sustavu,
koji bi priličio razumnom gospodarenju otca i majke u obitelji, koji se znadu
skrbiti za sve potrebe svakoga člana; o tom ja, gospodo, u našoj upravi nenadjoh
traga, dapače ja sve dnevice opažam, da se baš tome protivno dogadja.
Nu 0 tom će biti prilike govoriti u proračunskoj razpravi.


Ja bi se ovdje usudio iztaknuti u formi pitanja, što bi trebalo, da znade
i zakonodavno tielo i vlada prije, nego da i dirne u sustavnu akciju ovoga pitanja.
Trebalo bi znati odgovoriti na 5 pitanjah: 1. Da li je ovaj kvantum
šumah našoj domovini potreban; 2. da li je prevelik; 3. da li je premalen,
zatim 4. koliko ima tla u Hrvatskoj, koje bi se šumom absolutno nasadati
moralo; 5. koliko imade tla, gdje danas faktično postoji šuma, ali bi bolje
bilo, da se izmjeni s kojom drugom kulturom?


Na svako od ovih pet pitanjah trebalo bi dati odgovor skladan sa svakom
od tih pet kategorijab šumah, u koje se naše šume điele. Istom tada, kada bi
se na sva pitanja imao jasan odgovor, mogli bismo pravo razabrati, koliki i
kakov činovnički aparat se hoće, da se šumogojstvo u nas racionalno razvija,
i sgodno i definitivno nadzire. Dotle, gospodo, vladi je lahko dosadanjimi zakoni
ter naredbenim pntem u ovoj struci učiniti što je potrebno, daše uzdrži status
quo, kad se na ozbiljan napredak s ovom zakonskom osnovom pomisliti
nemože.


Buduć dakle, da mi kao narodnomu zastupniku nepredleže podatci i obzirom
na to, da si o ovih za mene vrlo važnih pitanjih neznam odgovoriti, da
li se predloženom zak. osnovom od mene zahtjeva previše ili premalo, zato
nedam ništa.


Ja bi bio proti ovoj osnovi 1 onda, kad bi bio posjednik šumah ma koje
od ovo 5 kategorijab, koje su izbrojene u obrazloženju predložene osnove. Kao