DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 38     <-- 38 -->        PDF

— 38
Djelokrug šumskih tehnika kod politiSke uprave opreclieljeti je potanko u
ovoj zakonskoj osnovi, te im Je glavni zadatak, davati stručne savjete i stavljati
predloge glede vršenja šumsko-gospodarstvenoga nadzora i provađjaii zakone
i naredbe tičuće se šumarstva. Nadalje im je zadatak, da promiču gojitbu
Šumah poukom privatnih vlastaikah, kojima je ta poduka potrebna, i koji
ju zatraže. U koliko pak spada u djelokrug šumarskih tehnikab kod politi6kih
oblastih i stručno gospodarenje u šumah, koje stoje pod osobitim nadzorom,
opredieljeno je točno u zakonskoj osnovi, „kojom se uređjuje stručna uprava
u šumah, stojećih pod osobitim javnim nadzorom". Ja ću imati čast odnosne
ustanove obrazložiti pobliže onda, kad spomenuta zakonska osnova dodje na
dnevni red.


Ostale ustanove ove zakonske osnove obrazložene su u pism.enom razlaganju
vladinom, razsvietlio ih je i g. izvjestitelj u toliko, da ja ništa nemara,
što bi dalje mogao navesti u podkrepu njihovu.


Vlada će se starati, da čim prije šumarsku nastavu preobrazi prema većim
zahtjevom strukovne naobrazbe, koja je nuždna, da šumarsko-tehničko
osoblje uspješnim načinom vrši vrlo važnu zadaća, koju mu ova zak. osnova
namienjuje.


Visoki sabore! Šume nemaju ljućeg neprijatelja od iracionalnoga gospodarenja.
Takovu gospodarenju stati će na put predloženo uređjenje šumskotehničke
službe kod upravnih oblastih, te će se time šumarstvo znatno unaprieđiti.
I ova organizacija, kao i svaka, zahtjevat će novih žrtavah od zemlje^
ali te će žrtve biti obilato naplaćene uzčuvanjem šumah, koje su Još uviek
veliko blago u zemlji.


S toga ja molim visoku kuću, da izvoli zak. osnovu, kojom se uređjuje
šumarsko-tehnička služba kod upravnih oblastih primiti za podlogu specialne
debate, i izjavljam ujedno, da kr. zem. vlada pristaje na one preinake, što ih
je predložio saborski odbor.


Predsjednik: Rieč ima g. zastupnik Fran Folnegović.


Zast. Fran Folnegović: I onda, gospodo, da sam danas kojom nesrećom
članom većine ove visoke kuće, ja bi ovu zak. osnovu odklonio. Evo za što.
Zakonodavno tielo i vlada imale bi biti u naroda ono, što je u obitelji otac i
majka. Oni valja da su na čistu u sustavu, po kojem hoće, da upravljaju narodom,
i da promiču blagostanje naroda. Ja znam, gospodo, da i vi, koji sačinjavate
vladu i saborsku većinu, dakle odlučujući dio zakonodavnog tiela takodjer
imate jedan sustav u ovoj zemlji, kojega se držite, i kojega promičete.
Ali taj vaš sustav za mene je prava strahota. Ja u tom sustavu nerazabirera
ništa drugo, nego jednu težnju: što više i jače stezati svoju domovinu u postojećem
državnom organizmu. Drugoga sustava ja u vašem djelovanju nenalazim,
premda ga tražim pomno već 18 godinah,. od kada naime prvi put
stupih pod ovaj častni krov.


Kao dokaz tomu čini mi se sam ovaj predležeći zak. predlog. Ja nevidim,
1 absolatno si nemogu predstaviti svrhu, za što je ovaj zak. predlog u ovom