DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1894 str. 34     <-- 34 -->        PDF

34


Ukupno


e d m
for,


Prenos .. . 76750


D) Putni, uredski i pisarnički troškovi za šumarsko-teliničko osoblje
svih trijuh molbah 32042


Ukupno . . . 108792


Odbiv od toga doprinos šumoposjednikah (urb. šume) za plaće, stanarine,
putne, uredske i pisarničke troškove za šumarsko-tehničko
osoblje, namješteno kod kr, kotarskih oblastih sa . . 35552


Ostaje na teret autonomnog budgeta. 73240


Prema dosadašnjem trošku od . . . 28550


Pokazuje se veća potreba od . . . 44690


Predsjednik: Započimlje generalna debata. Govornici, koji žele govoriti


2a predlog odbora, neka se izvole prijaviti kod g. bilježnika dra. Nikolića a


oni, koji žele govoriti proti predlogu, neka se izvole prijaviti kod g. bilježnika


Miljana. ´*


Riec ima g. izvjestitelj.


Izvjestitelj dr. Šandor Egersdorfer: Kao što je u obrazloženju predležeće


zak. osnove naglašeno, postavljeno je zakonom od godme 1852., koji ie god


1857. uveden u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, cielo gospodarenje sa svim!


Z^VlTV´^^^^^ ^^^^ ""´´´´´ ´^´^´ «-^^ političke
ZZnnT\ V^^^^ Naravno je dakle, da te političke oblasti
votT ´V ´´^\r ´^´´´ ^^g^^^- A « tom, što tih organah dosada u do


voljnoj mjen mje bilo, jest razlog i povod, da se šumska struka u zemlji niie
mogla razvit, kako bi to željeti bilo, da je mnogo šumah opustošeno i da


da nije bilo organah, da se ie ono IdllT ´ ^? ´™^´ ´^´^°"´*^ ^""´
da on nije dobar, da nije .aiian i da je zakon dobJr, ali da 0^ " nel t TZ^´-´ T´´´´ " ^ ^´´^´


kona provodili. *´"´´´´´"´*´ ´´^J´ bi dobre i valjane intencije za


r